Координаторами науково-практичної конференції «Інновації у сфері поводження з відходами: досвід та практика», яка відбулася 16 квітня 2019 року на факультеті природничо-географічної освіти та екології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова були: завідувач кафедри екології, доктор біологічних наук, професор Волошина Н.О., кандидат педагогічних наук, доцент Лазебна О.М., кандидат біологічних наук, доцент Шевченко В.Г., кандидат технічних наук, доцент Красільнікова Т.М., кандидат біологічних наук, старший викладач Лавріненко В.М., кандидат педагогічних наук, доцент Гармата О.М., кандидат сільськогосподарських наук, доцент Компанець Е.В.

 

Під час роботи конференції з доповідями виступили 34 студенти денної і заочної форм навчання спеціальності 101 Екологія першого (бакалаврського) та другого (магістерського) освітніх рівнів, майбутні вчителі біології та хімії.

За результатами конференції підготовлено збірник матеріалів конференції  із тематичними секціями: «Поводження з відходами», «Рециклінг відходів», «Екологічна безпека», «Освіта і просвітництво у сфері поводження з відходами», «Раціональне природокористування», «Сталий розвиток і управління відходами».

 

Посилання на збірник

 

Із вступним словом до учасників конференції звернулися: Турчинова Ганна Володимирівна, декан факультету природничо-географічної освіти та екології Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук, професор; Волошина Н.О., завідувач кафедри екології факультету природничо-географічної освіти та екології, доктор біологічних наук, професор.

 Присутні представники екологічних організацій «Україна Без Сміття», «Зелений Птах», КП "Київкомунсервіс" виступили з доповідями, пов'язаними з темою конференції.

Обговорювалися актуальні питання поводження з відходами в Україні, Європі та в світі, особливості сортування відходів, вплив полігонів твердих побутових відходів на стан здоров’я населення, підвищення опору рослинних організмів до техногенного забруднення, просвітницька діяльність у сфері поводження з відходами.

На конференції відбулась презентація екологічного проекту «Ecodo», створеного студентами-екологами за підтримки Студентського парламенту університету, керівництва факультету природничо-географічної освіти та екології та Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.