Підготовка фахівців освітнього рівня магістр 2024

.

Магістратура, 2024 р.

Термін навчання – 1 рік 4 місяці

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Галузь знань

01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність

014 Середня освіта

Предметна спеціальність

014.05 Біологія та здоров’я людини

Освітньо-професійна програма

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Кваліфікація

Магістр освіти (Біологія та здоров’я людини) 2320 Вчитель біологія та здоров’я людини закладу загальної середньої освіти

Додаткова кваліфікація

Вибірковий блок І 2320 Вчитель іноземної мови закладу загальної середньої освіти

Вибірковий блок ІІ 2445.2 Практичний психолог у закладах загальної середньої освіти

 

Середня освіта (Хімія)

Галузь знань

01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність

014 Середня освіта

Предметна спеціальність

014.06 Хімія

Освітньо-професійна програма

Середня освіта (Хімія)

Кваліфікація

Магістр освіти (Хімія) 2320 Вчитель хімії закладу загальної середньої освіти

Додаткова кваліфікація

Вибірковий блок І 2320 Вчитель іноземної мови закладу загальної середньої освіти

Вибірковий блок ІІ 2321 Викладач хімічних дисциплін закладів фахової перед вищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти

 

Середня освіта (Географія)

Галузь знань

01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність

014 Середня освіта

Предметна спеціальність

014.07 Географія

Освітньо-професійна програма

Середня освіта (Географія)

Кваліфікація

Магістр освіти (Географія) 2320 Вчитель географії закладу загальної середньої освіти

Додаткова кваліфікація

Вибірковий блок І 2320 Вчитель іноземної мови закладу загальної середньої освіти

Вибірковий блок ІІ 3414 Організатор подорожей (екскурсій)

 

Екологія

Галузь знань

10 Природничі науки

Спеціальність

101 Екологія

Освітньо-професійна програма

Управління екоризиками та біозахист

Кваліфікація

Магістр з екології 2211.2 Експерт з екології

 

Туризм

Галузь знань

24 Сфера обслуговування

Спеціальність

242 Туризм

Освітньо-професійна програма

Міжнародний туризм

Кваліфікація

Магістр з туризм

 

Факультет здійснює підготовку фахівців освітнього рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за специальностями:

014.06 Середня освіта (хімія)

Кваліфікація – викладач хімії (термін навчання 1 рік 4 міс.)

014.05 Середня освіта (біологія та здоров’я людини)

Освітня програма –практична психологія

Кваліфікація– викладач біології. Практичний психолог у закладах освіти (термін навчання 1 рік 4 міс.)

014.05 Середня освіта (біологія та здоров’я людини)

Освітня програма – іноземна мова

Кваліфікація– викладач біології. Вчитель здоров’я людини. Вчитель іноземної мови (термін навчання 1 рік 4 міс.)

014.05 Середня освіта (біологія) – контракт

Освітня програма –практична психологія

Кваліфікація– викладач біології. Вчитель здоров’я людини. Практичний психолог у закладах освіти (термін навчання 1 рік 4 міс.)

014.05 Середня освіта (біологія) – контракт

Освітня програма –практична психологія

Кваліфікація– викладач біології. Практичний психолог у закладах освіти (термін навчання 1 рік 4 міс.)

014.05 Середня освіта (біологія) – контракт

Освітня програма – іноземна мова

Кваліфікація– викладач біології. Вчитель іноземної мови (термін навчання 1 рік 4 міс.)

014.07 Середня освіта (географія)

Освітня програма – практична психологія

Кваліфікація – викладач географії. Практичний психолог у закладах освіти (термін навчання 1 рік 4 міс.)

014.07 Середня освіта (географія)

Освітня програма – іноземна мова

Кваліфікація – викладач географії. Вчитель іноземної мови (термін навчання 1 рік 4 міс.)

101 Екологія

Освітня програма –управління екоризиками та біозахист

Кваліфікація – Експерт з екології (термін навчання 1 рік 4 міс.)

101 Екологія

Освітня програма – управління природоохоронною діяльністю

Кваліфікація – Експерт з екології (термін навчання 1 рік 4 міс.)

242 Туризм

Освітня програма –міжнародний туризм

Кваліфікація – менеджер туризму. Туризмознавець (термін навчання 1 рік 4 міс.)

242 Туризм

Освітня програма – шкільна туристсько-краєзнавча робота

Кваліфікація – менеджер туризму. Екскурсознавець (термін навчання 1 рік 4 міс.)

 

Для бакалаврів, спеціалістів і магістрів інших специальностей існує перехресна магістратура