Підготовка фахівців освітнього рівня магістр 2024

.

Додаткова реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ 2024

В період із 17 червня до 21 червня 2024 року буде можлива реєстрація на додаткову сесію Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) для осіб, які не встигли зареєструватися на ці іспити під час основного періоду.

Головний корпус УДУ імені Михайла Драгоманова, ауд. 229, з 09.00 до 17.00.

Докладніше тут >>>

Магістратура, 2024 р.

Термін навчання – 1 рік 4 місяці

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Галузь знань

01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність

014 Середня освіта

Предметна спеціальність

014.05 Біологія та здоров’я людини

Освітньо-професійна програма

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Кваліфікація

Магістр освіти (Біологія та здоров’я людини) 2320 Вчитель біологія та здоров’я людини закладу загальної середньої освіти

Додаткова кваліфікація

Вибірковий блок І 2320 Вчитель іноземної мови закладу загальної середньої освіти

Вибірковий блок ІІ 2445.2 Практичний психолог у закладах загальної середньої освіти

 

Середня освіта (Хімія)

Галузь знань

01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність

014 Середня освіта

Предметна спеціальність

014.06 Хімія

Освітньо-професійна програма

Середня освіта (Хімія)

Кваліфікація

Магістр освіти (Хімія) 2320 Вчитель хімії закладу загальної середньої освіти

Додаткова кваліфікація

Вибірковий блок І 2320 Вчитель іноземної мови закладу загальної середньої освіти

Вибірковий блок ІІ 2321 Викладач хімічних дисциплін закладів фахової перед вищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти

 

Середня освіта (Географія)

Галузь знань

01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність

014 Середня освіта

Предметна спеціальність

014.07 Географія

Освітньо-професійна програма

Середня освіта (Географія)

Кваліфікація

Магістр освіти (Географія) 2320 Вчитель географії закладу загальної середньої освіти

Додаткова кваліфікація

Вибірковий блок І 2320 Вчитель іноземної мови закладу загальної середньої освіти

Вибірковий блок ІІ 3414 Організатор подорожей (екскурсій)

 

Екологія

Галузь знань

10 Природничі науки

Спеціальність

101 Екологія

Освітньо-професійна програма

Управління екоризиками та біозахист

Кваліфікація

Магістр з екології 2211.2 Експерт з екології

 

Туризм

Галузь знань

24 Сфера обслуговування

Спеціальність

242 Туризм

Освітньо-професійна програма

Міжнародний туризм

Кваліфікація

Магістр з туризм

 

Факультет здійснює підготовку фахівців освітнього рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за специальностями:

014.06 Середня освіта (хімія)

Кваліфікація – викладач хімії (термін навчання 1 рік 4 міс.)

014.05 Середня освіта (біологія та здоров’я людини)

Освітня програма –практична психологія

Кваліфікація– викладач біології. Практичний психолог у закладах освіти (термін навчання 1 рік 4 міс.)

014.05 Середня освіта (біологія та здоров’я людини)

Освітня програма – іноземна мова

Кваліфікація– викладач біології. Вчитель здоров’я людини. Вчитель іноземної мови (термін навчання 1 рік 4 міс.)

014.05 Середня освіта (біологія) – контракт

Освітня програма –практична психологія

Кваліфікація– викладач біології. Вчитель здоров’я людини. Практичний психолог у закладах освіти (термін навчання 1 рік 4 міс.)

014.05 Середня освіта (біологія) – контракт

Освітня програма –практична психологія

Кваліфікація– викладач біології. Практичний психолог у закладах освіти (термін навчання 1 рік 4 міс.)

014.05 Середня освіта (біологія) – контракт

Освітня програма – іноземна мова

Кваліфікація– викладач біології. Вчитель іноземної мови (термін навчання 1 рік 4 міс.)

014.07 Середня освіта (географія)

Освітня програма – практична психологія

Кваліфікація – викладач географії. Практичний психолог у закладах освіти (термін навчання 1 рік 4 міс.)

014.07 Середня освіта (географія)

Освітня програма – іноземна мова

Кваліфікація – викладач географії. Вчитель іноземної мови (термін навчання 1 рік 4 міс.)

101 Екологія

Освітня програма –управління екоризиками та біозахист

Кваліфікація – Експерт з екології (термін навчання 1 рік 4 міс.)

101 Екологія

Освітня програма – управління природоохоронною діяльністю

Кваліфікація – Експерт з екології (термін навчання 1 рік 4 міс.)

242 Туризм

Освітня програма –міжнародний туризм

Кваліфікація – менеджер туризму. Туризмознавець (термін навчання 1 рік 4 міс.)

242 Туризм

Освітня програма – шкільна туристсько-краєзнавча робота

Кваліфікація – менеджер туризму. Екскурсознавець (термін навчання 1 рік 4 міс.)

 

Для бакалаврів, спеціалістів і магістрів інших специальностей існує перехресна магістратура

Для бакалаврів, спеціалістів і магістрів інших специальностей існує перехресна магістратура