Природничий факультет  УДУ імені М. Драгоманова дає широку і ґрунтовну підготовку.
На факультеті діє сім кафедр, шість з яких є випусковими.
Зараз на факультеті працюють 34 викладачі.  З них: 7 - докторів наук, професорів; 24- кандидати наук, доценти;  3 - без наукового ступеня.
Кафедра біології - 1 доктор наук, професор, 7 канд. наук, доцентів 
Кафедра екології - 1 доктор наук, проф.; 3 канд. наук, доценти 
Кафедра хімії - 1 доктор наук, проф.; 3 канд. наук, доц.; 1  без ступеня 
Кафедра географії - 1 доктор наук, проф.; 2  канд. наук, доценти, 1  без ступеня 
Кафедра методики навчання природничих дисциплін  - 1 доктор наук, проф.; 2  канд. наук, доценти 
Кафедра іноземних мов - 2 доктори наук, проф.; 5  канд. наук, доцентів; 1 без ступеня 
Кафедра туризму - 2 канд. наук, доценти. 
 
На факультеті різний рівень вищої освіти здобувають 501 студент, з них: 358 — денної форми навчання, 143 — заочної. 
 

Факультет здійснює підготовку за 15 освітніми програмами (на бакалавраті - 8, на магістратурі - 7). За роки навчання бакалавра студент набуває фундаментальних знань з усіх базових дисциплін: хімії, географії, біології, екології, іноземної мови професійного спрямування, методики навчання природничих дисциплін та туризму

Випускники бакалаврату мають змогу вступити до магістратури за специальностями: Біологія, Географія, Екологія, Хімія, Туризм. Випускники магістерських програм можуть продовжити навчання в аспірантурі та захистити дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук. 

 
Факультет протягом 18 років активно співпрацює з Німеччиною за міждержавною угодою і має ліцензію на проведення іспитів з німецької мови TestAs, TestDaF, OnSet
 
Також на факультеті працює низка навчальних та науково-навчальних лабораторій з хімії, біології, екології та іноземної мови.
 
  ОСНОВНОЮ МЕТОЮ навчання на природничому факультеті є забезпечення високої якості освітнього процесу, задля формування у здобувачів вищої освіти знань, навичок та вмінь, які відповідають найвищому рівню світових академічних стандартів і ринку праці. 
 
  ОСНОВНИМИ ПРИНЦИПАМИ ПРИРОДНИЧОГО ФАКУЛЬТЕТУ є: студентоцентричність, повага до думки кожного, зв’язок навчання із життям, принцип індивідуально підходу, принцип участі студентів у науково-дослідній роботі. 
 
На факультеті діють студентські гуртки, де кожен студент може проводити дослідження, глибше вивчати предмет, якій його цікавить. 
 

Усі студенти факультету повністю забезпечені матеріально-технічною базою з вивчення іноземної мови  та усіх дисциплін, що вивчаються (аудіо-візуальна техніка, комп'ютери, мультимедійні дошки).  Кафедра іноземних мов запрошує носіїв мови з метою вдосконалення знань студентів. 

У розпорядженні студентів - БЕЗКОШТОВНИЙ  спортивний комплекс з 25 метровим басейном, тренажерними залами, залом для гри у футбол, бадмінтон, волейбол, баскетбол, гандбол, занять фітнесом, аеробікою, східних єдиноборств

 
Студенти факультету мають можливість користуватися шикарною бібліотекою, яка працює до 20:00, де вони знайдуть не тільки всю необхідну літературу за спеціальністю, але і зможуть працювати із стародавніми книгами 17-19 століть.
 
На природничому факультеті, як і у всьому УДУ ім. Драгоманова, працює БЕЗКОШТОВНИЙ Інтернет та  WI-FI, яким ви можете користуватися в усіх аудиторіях та коридорах. Університет надає платні послуги для занять  у групах здоров‘я та секціях Спорткомплесу, але для студентів і викладачів нашого університету  ці заняття є БЕЗКОШТОВНИМИ. Так само відвідування бібліотеки, читального залу та користування в них комп’ютерами є БЕЗКОШТОВНИМ.
 
Природничий факультет  УДУ імені М. Драгоманова дає широку і ґрунтовну підготовку.
На факультеті діє сім кафедр, шість з яких є випусковими.
Зараз на факультеті працюють 46 викладачів.  З них: 43 - штатних; 11 - докторів наук, професорів, з них 8 - штатні та 3 - сумісники; 30- кандидатів наук, доцентів;  5 - без наукового ступеня. Загальна кількість представників вищої кваліфікації 41 осіб ( 90%).  4 викладачі факультету мають звання "Заслуженого працівника освіти України". Середній вік викладачів - 52 роки.
На факультеті різний рівень вищої освіти здобувають 501 студент, з них: 358 — денної форми навчання, 143 — заочної. 
 

Факультет здійснює підготовку за 15 освітніми програмами (на бакалавраті - 8, на магістратурі - 7). За роки навчання бакалавра студент набуває фундаментальних знань з усіх базових дисциплін: хімії, географії, біології, екології, іноземної мови професійного спрямування, методики навчання природничих дисциплін та туризму

Випускники бакалаврату мають змогу вступити до магістратури за специальностями: Біологія, Географія, Екологія, Хімія, Туризм. Випускники магістерських програм можуть продовжити навчання в аспірантурі та захистити дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук. 

 
Факультет протягом 17 років активно співпрацює з Німеччиною за міждержавною угодою і має ліцензію на проведення іспитів з німецької мови TestAs, TestDaF, OnSet
 
Також на факультеті працює низка навчальних та науково-навчальних лабораторій з хімії, біології, екології та іноземної мови.
 
  ОСНОВНОЮ МЕТОЮ навчання на природничому факультеті є забезпечення високої якості освітнього процесу, задля формування у здобувачів вищої освіти знань, навичок та вмінь, які відповідають найвищому рівню світових академічних стандартів і ринку праці. 
 
  ОСНОВНИМИ ПРИНЦИПАМИ ПРИРОДНИЧОГО ФАКУЛЬТЕТУ є: студентоцентричність, повага до думки кожного, зв’язок навчання із життям, принцип індивідуально підходу, принцип участі студентів у науково-дослідній роботі. 
 
На факультеті діють студентські гуртки, де кожен студент може проводити дослідження, глибше вивчати предмет, якій його цікавить. 
 

Усі студенти факультету повністю забезпечені матеріально-технічною базою з вивчення іноземної мови  та усіх дисциплін, що вивчаються (аудіо-візуальна техніка, комп'ютери, мультимедійні дошки).  Кафедра іноземних мов запрошує носіїв мови з метою вдосконалення знань студентів. 

У розпорядженні студентів - БЕЗКОШТОВНИЙ  спортивний комплекс з 25 метровим басейном, тренажерними залами, залом для гри у футбол, бадмінтон, волейбол, баскетбол, гандбол, занять фітнесом, аеробікою, східних єдиноборств

 
Студенти факультету мають можливість користуватися шикарною бібліотекою, яка працює до 20:00, де вони знайдуть не тільки всю необхідну літературу за спеціальністю, але і зможуть працювати із стародавніми книгами 17-19 століть.
 
На природничому факультеті, як і у всьому УДУ ім. Драгоманова, працює БЕЗКОШТОВНИЙ Інтернет та  WI-FI, яким ви можете користуватися в усіх аудиторіях та коридорах. Університет надає платні послуги для занять  у групах здоров‘я та секціях Спорткомплесу, але для студентів і викладачів нашого університету  ці заняття є БЕЗКОШТОВНИМИ. Так само відвідування бібліотеки, читального залу та користування в них комп’ютерами є БЕЗКОШТОВНИМ.
 

Факультет у соціальних мережах

Офіційна сторінка факультету в інстаграм

https://instagram.com/fpgoe_npu?igshid=xjw3xyoka63r

 

 

Офіційна сторінка факультету в Фейсбуці

https://www.facebook.com/groups/412047516595904/permalink/412494089884580/

 

 

Офіційна сторінка факультету в Ютубі

https://youtube.com/channel/UCKC9nBcJNe1MMz0yCZX33ww