ФОТО

ПРО КАФЕДРУ

Кафедру туризму було створено у 2009 році, науково-педагогічний колектив якої забезпечує підготовку спеціалістів за спеціальністю «Туризм» освітніх ступенів «Бакалавр» та «Магістр». Викладацький склад кафедри відзначається високим професіоналізмом, науковою компетентністю та широким досвідом практичної діяльності. Викладачі кафедри постійно вдосконалюють навчально-методичну базу дисциплін та за останні роки брали активну участь у науково-дослідницьких проєктах, таких як: профорієнтаційному проєкті «Краєзнавство і туризм в Малій академії наук» (2012-2013рр.); організаційно-дослідницькому проєкті «Становлення та розвиток Науково-навчального центру «Синевир» (2012-2014 рр.); науково-дослідницькому проєкті «Відродження і розвиток Чернігівщини в умовах   реалізації освітньої стратегії розвитку туризму (на прикладі Парку природи   «Беремицьке» Козелецького району Чернігівської області)» (2020–2022 рр.).

Освітній процес організовано за сучасними програмами та у відповідності до      умов, які ставить перед нами сьогодення. Значна увага приділяється науково -    практичній роботі, що передбачає проведення всеукраїнських та міжнародних  науково-практичних конференцій, круглих столів, олімпіад.

Для закріплення отриманих в освітньому процесі знань налагоджені тісні взаємозв’язки з провідними підприємствами сфери гостинності. Практична підготовка фахівців з туризму передбачає виробничу, організаційно-технологічну, науково-дослідницьку практики, які здійснюються на провідних підприємствах галузі: “Mambo Travel”,   “Mango Travel”, “Tours and Tickets”, “Sky Park”, “Grand Bazaar”, “Відвідай”, “Орнамент України”, туристичної компанії «Експрес вояж», генеральним представником круїзного холдингу Royal Caribbean International в Україні, а також готельно-ресторанних комплексах: “Амбасадор Плаза”,      “Фортеця Гетьмана”, “Готель “Дніпро” тощо.

Випускники спеціальності «Туризм» мають можливість влаштуватись на работу та успішно працювати на таких посадах:

   • керівником туристичної групи;
   • консультантом з подорожей;
   • агентом з організації туризму;
   • працівником / керівником департаменту з туризму у місцевих органах виконавчої влади;
   • спеціалістом з супроводження туристів;
   • консультантом з питань страхування туристів;
   • спеціалістом з безпеки туристів;
   • менеджером з міжнародного та внутрішнього туризму;
   • спеціалістом з питань обслуговування туристів;
   • організатором подорожей, поїздок;
   • гідом-перекладачем;
   • туризмознавцем;
   • інструктором з оздоровчого туризму та ін.

СКЛАД КАФЕДРИ

БУЛИЧЕВА Тамара Валентинівна

Зав. кафедри туризму, кандидат географічних наук, доцент 

t.v.bulycheva@npu.edu.ua

Детальніше >

 


БИКОВА Марія Дмитрівна

Науковий ступінь, вчене звання
кандидат географічних наук, доцент кафедри  туризму

m.d.bykova@npu.edu.ua

Детальніше >


 
 
 
 
.

СИЛАБУСИ (БАКАЛАВРАТ)

СИЛАБУСИ (БАКАЛАВРАТ)

ЗП01УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)

ЗП02 УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА

ЗП03 ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

ЗП04 ФІЛОСОФІЯ

ЗП05 ІНОЗЕМНА МОВА

ЗП06 ЕКОЛОГІЯ

ЗП07 ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ТУРИЗМІ

ПП1.01 КРАЇНОЗНАВСТВО

ПП1.02 ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ СВІТУ

ПП1.03 ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ

ПП1.04 РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ ТА РЕКРЕАЦІЙНІ КОМПЛЕКСИ СВІТУ

ПП1.05 МІЖНАРОДНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ

ПП1.06 ТУРИСТИЧНІ КАРТИ І АТЛАСИ З ОСНОВАМИ ТОПОГРАФІЇ

ПП1.07 ВСТУП ДО ФАХУ

ПП1.08 СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ТУРИЗМУ

ПП1.09 ТУРИСТСЬКЕ КРАЇНОЗНАВСТВО

ПП1.10 ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ У ТУРИЗМІ

ПП1.11 ОСНОВИ ТУРИЗМУ

ПП1.12 ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ

ПП1.13 МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ

ПП1.14 СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ

ПП1.15 ТЕХНОЛОГІЇ ТУРИСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПП1.16 МЕНЕДЖМЕНТ У ТУРИЗМІ

ПП1.17 МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМІ

ПП1.18 ТУРОПЕРЕЙТИНГ

ПП1.19 ЕКОНОМІКА ТУРИЗМУ ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ

ПП1.20 ОСНОВИ АУДИТУ І БУХОБЛІКУ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

ПП1.21 СТАНДАРТИЗАЦІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ ТУРИСТСЬКИХ ПОСЛУГ ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПП1.22 ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСКУРСІЙНИХ ПОСЛУГ

ПП1.23 ОРГАНІЗАЦІЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ

ПП1.24 ОРГАНІЗАЦІЯ ПОСЛУГ ХАРЧУВАННЯ У ТУРИЗМІ

ПП1.25 ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ТУРИЗМІ

ПП1.26 РЕКРЕАЛОГІЯ

ПП1.27 СИСТЕМИ ГОСТИННОСТІ У ТУРИЗМІ

ПП1.28 ОСНОВИ СТРАХУВАННЯ

ПП1.29 ОРГАНІЗАЦІЯ СФЕРИ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

ПП1.30 КРАЄЗНАВСТВО

ПП1.31 МЕДИЧНА ДОПОМОГА ТА ЗАГАЛЬНА САНІТАРІЯ І ГІГІЄНА У ТУРИЗМІ

ПП1.32 ІНОЗЕМНА МОВА (ДРУГА)

ПП1.33 КУРСОВА РОБОТА

СИЛАБУСИ (бакалаврат) 2022-2023

Силабус Анімаційне краєзнавство в туризмі

Силабус Логістика у сфері гостинності

Силабус Мале туристичне підприємництво

Силабус Міжнародні організації в туризмі

Силабус Спеціалізовані туристичні ринки

СИЛАБУСИ (бакалаврат) вибіркові 2022-2023

Силабус Бізнес планування у туризмі

Силабус-Велнестуризм

Силабус Гастрономічний туризм

Силабус-Географія-ТНК-в-туризмі

Силабус Дитячо-юнацький туризм

Силабус Етнографія у туризмі

Силабус Замковий туризм

Силабус Заповідна справа

Силабус-Іміджіологія-у-туризмі

Силабус-Інноваційний-менеджмент-в-туризмі

Силабус-Круїзний-туризм

Силабус Культура управління у туризмі

Силабус-Курортологія

Силабус-Оздоровчо-спортивний-туризм

Силабус-Основи-інвестиційного-менедменту

Силабус Основи музеєзнавства

Силабус-Реклама-у-туризмі

Силабус Рекламний маркетинг

Силабус Релігійний туризм

Силабус Сімейний туризм

Силабус Спеціалізований туризм

Силабус Статистика у туризмі

Силабус Технології продажу туристичних послуг

Силабус-Управління-проектами-у-туризмі

Силабус Урботуризм

Силабус Фестивальний туризм

СИЛАБУСИ (вибіркові)

ВВ.1.01 ПОЛІТОЛОГІЯ

ВВ.1.02 РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

ВВ.1.03 СОЦІОЛОГІЯ

ВВ.1.04 КУЛЬТУРОЛОГІЯ

ВВ.1.05 ЛОГІКА

ВВ.1.06 ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

ВВ.1.07 ПРАВОЗНАВСТВО

ВВ.1.08 ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ

ВВ.1.09 МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ В МІЖНАРОДНОМУ ТУРИЗМІ

ВВ.1.10 ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИЙ ТУРИЗМ

ВВ.1.11 ШКІЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ЕКСКУРСІЇ

ВВ.1.12 ГЕОГРАФІЯ ТНК В ТУРИЗМІ

ВВ.1.13 МОНІТОРИНГ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ

ВВ.1.14 ОЗДОРОВЧО-СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ

ВВ.1.15 КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

ВВ.1.16 ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

ВВ.1.17 СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ТУРИЗМ

ВВ.1.18 РЕКЛАМА У ТУРИЗМІ

ВВ.1.19 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ВВ.1.20 ДІЯЛЬНІСТЬ САМОДІЯЛЬНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

ВВ.1.21 СТАТИСТИКА У ТУРИЗМІ

ВВ.1.22 МІЖНАРОДНИЙ ТУРИСТИЧНИЙ БІЗНЕС

ВВ.1.23 МАЛЕ ТУРИСТИЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

ВВ.1.24 ТУРИСТИЧНЕ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО

ВВ.1.25 ТЕХНОЛОГІЯ ПРОДАЖУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

ВВ.1.26 КУЛЬТУРА УПРАВЛІННЯ У ТУРИЗМІ

ВВ.1.27 КРАЄЗНАВСТВО І ТУРИЗМ В МАН

ВВ.1.28 СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ТУРИСТИЧНІ РИНКИ

ВВ.1.29 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В ТУРИЗМІ

ВВ.1.30 ЛОГІСТИКА У СФЕРІ ГОСТИННОСТІ

ВВ.1.31 ОСНОВИ МУЗЕЄЗНАВСТВА

ВВ.1.32 АНІМАЦІЙНЕ КРАЄЗНАВСТВО У ТУРИЗМІ

ВВ.1.33 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У ТУРИЗМІ

ВВ.1.34 БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ У ТУРИЗМІ

ВВ.1.35 ПСИХОЛОГІЯ У ТУРИЗМІ

 

СИЛАБУСИ (МАГІСТРАТУРА)

СИЛАБУСИ (магістратура) нормативні

СИЛАБУСИ (магістратура) 2021

ЗП01_ФІЛОСОФІЯ_ОСВІТИ

ЗП02_IНОЗЕМНА_МОВА_ЗА_ПРОФЕСІЙНИМ_СПРЯМУВАННЯМ

ЗП03_ПЕДАГОГІКА_І_ПСИХОЛОГІЯ_ВИЩОЇ_ШКОЛИ

МР_ПIДГОТОВКА_МАГIСТЕРСЬКОI_РОБОТИ

НС_НАУКОВИЙ_СЕМIНАР

ПП01_НАУКОВО-ДОСЛIДНИЦ_КА_ПРАКТИКА__

ПП01_УПРАВЛІННЯ_ПРОЕКТАМИ_У_ТУРИЗМІ

ПП02_ВИРОБНИЧА_ПРАКТИКА__

ПП02_УПРАВЛІННЯ_ТУРИСТИЧНИМ_ПІДПРИЕМСТВОМ

ПП03_ПЕРЕДДИПЛОМНА-ПРАКТИКА

ПП03_УПРАВЛІННЯ_ПЕРСОНАЛОМ

ПП04_МІЖНАРОДНІ_ІНФОРМАЦІЙНІ_СИСТЕМИ_У_ТУРИЗМІ

ПП05_ТУРИЗМОЛОГІЯ

ПП06_МЕТОДОЛОГІЯ_ТА_ОРГАНІЗАЦІЯ_НАУКОВИХ_ДОСЛІДЖЕНЬ_У_ТУРИЗМІ

ПП07_РИНОК_ТУРИСТИЧНИХ_ПОСЛУГ

ПП08_КУРОРТОЛОГІЯ

СИЛАБУСИ (магістратура) вибіркові

СИЛАБУСИ (магістратура) 2021 вибіркові

ВВ1.1.01_Корпоративне_управлiння_у_туризмi

ВВ1.1.02_Iнновацiйний_менеджмент_силабус

ВВ1.1.03_Управлiння_якiстю_послуг_у_туризмi

ВВ1.1.04_Основи_права_споживачiв_у_туризмi

ВВ1.1.05_Релiгiйний_туризм

ВВ1.1.06_Логiстика_в_туризмi

ВВ2.1.1_Рекламний_маркетинг

ВВ2.1.2_Сiмейний_туризм

ВВ2.2.1__Концепцiя_сталого_розвитку_у_туризмi

ВВ2.2.2_Iмiджiлогiя_у_туризмi

СИЛАБУСИ (магістратура) 2021-2022

СИЛАБУСИ (магістратура) 2021-2022

ЗП01_Iноземна_мова_за_професiйним_спрямуванням

ЗП02_Методологiя_та_органiзацiя_наукових_дослiджень_у_туризмi

ЗП03_Ризики_та_економiчна_безпека_в_мiжнродному_туризмi

МР_ПIДГОТОВКА_МАГIСТЕРСЬКОI_РОБОТИ

НС_НАУКОВИЙ_СЕМIНАР

ПП01_Туризмологiя

ПП1_НАУКОВО-ДОСЛIДНИЦЬКА_ПРАКТИКА

ПП02_Мiжнародний_туристичний_бiзнес_i_логiстика_у_туризмi

ПП2_ВИРОБНИЧА_ПРАКТИКА

ПП03_Мiжнароднi_iнформацiйнi_системи_та_iнновацiйниi_технологii_в_туризмi

ПП3_ПЕРЕДДИПЛОМНА-ПРАКТИКА

ПП04_Управлiння_туристичних_пiдприeмтсвом

ПП05_Концепцiя_сталого_розвитку_в_туризмi

ПП06_Державне_та_регiональне_управлiння_розвитком_туризму

ПП07_Монiторинг_туристичних_ринкiв

Робоча програма Іноземна мова за професійним спрямуванням 1МТ магістри 2021-2022

 

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ

Шановні стейкхолдери, роботодавці та здобувачі вищої освіти просимо надсилати свої рекомендації та побажання щодо удосконалення освітніх програм на емейл кафедри 

РОБОТА ІЗ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

Відповідальні за контакти зі стейкхолдерами

БУЛИЧЕВА Тамара Валентинівна, зав. кафедри, к. геогр. н., доцент,
  
 

Стейкхолдери:

- Благодійна організація "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "БЕРЕМИЦЬКЕ БІОСФЕРА"

- Туристичний комплекс «Світанок Мрії»

- ТОВ «ФОР ГЕЙТС КРУЇЗИ»

- Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка

Детальніше >

Програма опитування стейкхолдерів на 2021 рік

ПРОТОКОЛИ зустрічі викладачів кафедри туризму НПУ імені М.П. Драгоманова зі стейкхолдерами

ПРОТОКОЛ №9 2019 стейкхолдери кафедра туризму >

ПРОТОКОЛ №4 2020 стейкхолдери кафедра туризму >

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ№7

ВИТЯГ з протоколу №9 2021(1)

ГУРТКИ

Детальніше >

Звіти про роботу студентського наукового гуртка:

Студентський науковий гурток кафедра туризму 2023-2024

СИЛАБУСИ (магістратура)

СИЛАБУСИ (МАГІСТРАТУРА)

ВВ.2.1.2 СIМЕЙНИЙ ТУРИЗМ >

ВВ1.1.02 IННОВАЦIЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У ТУРИЗМI >

ВВ1.1.03 УПРАВЛIННЯ ЯКIСТЮ ПОСЛУГ У ТУРИЗМI >

ВВ1.1.04 ОСНОВИ_ПРАВА_СПОЖИВАЧIВ_У_ТУРИЗМI >

ВВ1.1.05 РЕЛIГIЙНИЙ ТУРИЗМ >

ВВ1.1.06 ЛОГIСТИКА В ТУРИЗМI >

ВВ2.1.1 РЕКЛАМНИЙ МАРКЕТИНГ >

ВВ2.2.1 КОНЦЕПЦIЯ_СТАЛОГО_РОЗВИТКУ_ТУРИЗМI >

ВВ2.2.2 IМIДЖIЛОГIЯ_У_ТУРИЗМI >

ЗП07 IНФОРМАЦIЙНI СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГII У ТУРИЗМI >

МР ПІДГОТОВКА МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ >

НДР НАУКОВИЙ СЕМІНАР >

П01 НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ПРАКТИКА >

П02 ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА >

П03 ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА >

ПП01 УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ У ТУРИЗМІ >

ПП02 УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ >

ПП03 УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ >

ПП04 МІЖНАРОДНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ У ТУРИЗМІ >

ПП05 ТУРИЗМОЛОГІЯ >

ПП06 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ТУРИЗМІ >

СВ01 РИНОК ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ >

СВ02 КУРОРТОЛОГІЯ >

КРАЄЗНАВСТВО >

КРАЇНОЗНАВСТВО >

 

СКЛАД КАФЕДРИ архів

 


БОЙКО Володимир Володимирович

Науковий ступінь, вчене звання

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри туризму

volodymyr.boiko@ukr.net

Детальніше >

 

 


 

 

ПРО КАФЕДРУ до 2023-05

Свої витоки кафедра туризму бере з 10 липня 1993 року, коли за наказом ректора університету на базі кафедр фізичної географії та економічної і соціальної географії природничо-географічного факультету була створена кафедра географії України та краєзнавства. Першим завідувачем кафедри був кандидат географічних наук, доцент Ковтун В. В. (1993–2009 рр.). У 2003 році на факультеті була відкрита спеціальність «Туризм», підготовка фахівців з якої проводилась на кафедрі географії України та краєзнавства. У зв’язку з цим у 2007 році кафедру географії України та краєзнавства було перейменовано на кафедру географії України та туризму, а з 2009 року – кафедру туризму. З 2009 до 2020 року кафедру очолював доктор педагогічних наук, професор Обозний В. В., а з жовтня 2020 року завідувачем кафедри є кандидат економічних наук, доцент Кравченко А.В.

У складі кафедри працює 3 штатних співробітників та 3 сумісники, з них – 1 доктор наук, професор, 2 кандидати наук, доценти; 1 кандидат наук, старший викладач; 1 кандидат наук, викладач; 1 кандидат наук, асистент.

Кафедра туризму здійснює підготовку зі спеціальності 242 «Туризм» освітніх рівнів:

- бакалавр за освітньо-професійною програмою «Туризм»

- магістр за освітньо-професійною програмою «Туризм»

 

Пріоритетними завданнями кафедри є:

- підвищення рівня прикладних наукових досліджень, посилення інтеграційних процесів вищої світи з науково-дослідною роботою та впровадження у навчально-виховний процес ефективних технологій, розширення участі студентів у науково-дослідницькій роботі;

- підготовка туристських кадрів для розвитку туризму у регіонах України;

- професійна підготовка фахівців, здатних моделювати туристський бізнес на конкретній території і сприяти розгортанню в сільських регіонах краєзнавчо-туристської діяльності, орієнтованої на розвиток місцевого туризму.

Детальніше >

Склад кафедри

ДОЛГОВА Катерина Сергіївна

Науковий ступінь, вчене звання

кандидат географічних наук, викладач кафедри туризму

kate.dolhova2021@gmail.com

Детальніше >


БОЙКО Володимир Володимирович
 
Науковий ступінь, вчене звання
кандидат географічних наук, асистент кафедри  туризму
 

БУТКАЛЮК Катерина Омелянівна

кандидат географічних наук, доцент кафедри туризму

k.o.butkalyuk@npu.edu.ua

Детальніше >