ФОТО

ПРО КАФЕДРУ

     Кафедра методики навчання природничих дисциплін заснована у 1982 році.

       Науково-педагогічні працівники кафедри методики навчання природничих дисциплін забезпечують якісну фахову підготовку майбутніх учителів за спеціальностями: 014.07 – Середня освіта (Географія), 014.06 – Середня освіта (Біологія), 014.05 – Середня освіта (Хімія). Наші випускники після завершення навчання займають посади вчителів географії, біології, хімії у закладах загальної середньої освіти.

       За роки свого існування кафедра стала провідним науково-методичним
центром природничого факультету й забезпечує на належному рівні методичну підготовку висококваліфікованих фахівців з біології, географії та хімії для ЗЗСО, ЗВО та наукових установ України.

       За період освітньої діяльності кафедра створила цілісну систему підготовки
вчителів предметів природничого циклу, яка відповідає сучасним вимогам Нової української школи.

       На кафедрі плідно працюють проблемні групи студентів, які з результатами своїх досліджень виступають на міжнародних та всеукраїнських конференціях, круглих столах і семінарах, друкують свої наукові праці у фахових виданнях. Майбутні вчителі систематично беруть участь у науково-дослідній роботі, проводять педагогічні експерименти з методики навчання біології, хімії та географії у базових навчальних закладах м. Києва. Щороку на кафедрі виконують кваліфікаційні роботи понад 20 студентів. Усі вони отримують схвальні відгуки профільних атестаційних комісій. Результати методичних досліджень студентської молоді активно впроваджуються в практику навчальної діяльності закладів загальної середньої та вищої освіти, а більшість їх виконавців рекомендовані до вступу в аспірантуру.

       Практична підготовка фахівців за вказаними напрямами підготовки проходить у найкращих школах Києва, найчастіше під керівництвом учителів-методистів випускників нашого університету.

       Паралельно з навчальним процесом для студентів викладачі кафедри, які співпрацюють з різними закладами освіти в України організовують і беруть активну участь:

− авторські курси лекцій для вчителів і методистів з актуальних методичних проблем;
− проведення тематичних семінарів і круглих столів у різних областях України;
− участь у роботі методичних об’єднань, серпневих конференцій, педагогічних нарад учителів;
− проведення профорієнтаційної роботи в учнівських колективах, особливо серед старшокласників;
− вивчення, узагальнення і поширення перспективного педагогічного
досвіду роботи вчителів біології, географії, хімії;
− проведення творчих зустрічей з відомими педагогами, науковцями і випускниками нашого факультету.

     Тривалий час кафедра підтримує зв’язки й реалізує спільні проєкти з
Інститутом педагогіки НАПН України щодо вдосконалення змісту та навчально-методичного забезпечення шкільних курсів географії, хімії, біології та природознавства, Інститутами післядипломної освіти педагогічних кадрів м. Києва, Київської області, м. Миколаєва, Миколаївської області також з фаховими кафедрами Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Вінницького державного педагогічного університету імені М.М. Коцюбинського, Херсонського державного університету, Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

        За результатами наукових досліджень за час існування кафедри викладачами підготовлено і надруковано понад 1000 наукових і навчально-методичних праць. Вже понад 20 років учні в Україні вивчають географію, хімію і біологію за підручниками і посібниками наших викладачів.

        Співробітники кафедри є членами робочих груп, науково-методичних комісій та експертних рад Міністерства освіти і науки України, університету та факультету, беруть активну участь у підготовці та проведенні Всеукраїнських олімпіад з географії, біології, хімії, входять до складу журі щодо оцінювання робіт МАН, конкурсу «Учитель року».

       За вагомі досягнення у своїй професійній діяльності викладачі кафедри
мають такі здобутки: почесне звання Заслуженого вчителя України (С.Г. Кобернік), Відзнака президента України молодим ученим за кращу наукову роботу (О.А. Цуруль) звання «Відмінник освіти України», нагороджені грамотами та нагрудними знаками МОН та НАПН України.

СКЛАД КАФЕДРИ

Кобернік Сергій Георгійович

Кафедра методики навчання природничих дисциплін

Завідувач кафедри методики навчання природничих дисциплін.

Професор кафедри методики навчання природничих дисциплін,  голова комісії з академічної етики на факультеті, відповідальний за науково-методичний семінар кафедри, керівник проблемної групи студентів «Фахова підготовка майбутніх учителів географії до організації освітнього процесу в сучасних умовах розвитку загальної середньої освіти»

Науковий ступінь. Вчене звання

Доктор педагогічних наук, професор

Детальніше >

Цуруль Ольга Анатоліївна

Доцент кафедри методики навчання природничих дисциплін

Науковий ступінь. Вчене звання:

кандидат педагогічних наук, доцент.                             

e-mail: olgatsurul@ukr.net

Секретар Вченої ради факультету 

Детальніше >


Іваха Тетяна Сергіївна

Доцент кафедри методики навчання природничих дисциплін

Науковий ступінь. Вчене звання:

кандидат педагогічних наук, доцент. 

Детальніше >

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ

Підвищення кваліфікації професора С.Г. Коберніка >

Підвищення кваліфікації доцента М.М. Білянської >

Підвищення кваліфікації  доцента О.А. Цуруль >

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЇХ АНОТАЦІЇ

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ ТА ЗДОРОВʹЯ ЛЮДИНИ Цуруль О А

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ У СТАРШІЙ ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ Цуруль О А

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ Кобернік СГ 06.2023

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ У СТАРШІЙ ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ Кобернік СГ 06.2023

Педагогіка

Педагогіка вищої школи

Історія педагогіки

Методика навчання географії

Методика навчання біології

Методика навчання хімії

Методика викладання (географія, біології, хімії) у закладах вищої освіти

Сучасні педагогічні технології на уроках географії

Науковий семінар

РОБОТА ІЗ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

Робота із стейкхолдерами кафедри методики у 2022-2023

Стейкхолдери:

- Інститут педагогіки НАПН України

- Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОН України

- Центральний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів м. Києва

- Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів

- Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

- Вінницький державний педагогічний університет імені М.М. Коцюбинського

- Херсонський державний університет

- Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Детальніше >

Програма опитування стейкхолдерів на 2021 рік

Інформація про співпрацю із стейкхолдерами кафедри методики навчання природничих дисциплін у 2022/2023 н.р. >>

Кафедра методики навчання природничих дисциплін сьогодні є базовим
структурним підрозділом факультету, що проводить освітню, методичну та
наукову підготовку майбутніх педагогів з кількох споріднених навчальних
дисциплін психолого-педагогічного циклу.
Кафедру було створено 01 вересня 2016 року шляхом злиття кафедри
педагогіки і психології й теорії та методики навчання природничо-
географічних дисциплін та призначено завідувачем кафедри Заслуженого
працівника освіти України, кандидата педагогічних наук, доцента Покась
Лілію Антонівну.
А історичний початок утворення кафедри веде з 1982 року як кафедра
теорії та методики навчання природничо-географічних дисциплін. Першим її завідуючим був професор О.Д. Гончар, пізніше протягом двох років кафедрою керувала професор О.Г. Ярошенко, з 1994 року протягом 15 років її очолював професор І.В. Мороз. 2010-2016 рр. – професор С.Г. Кобернік. З 2016 року і по нині кафедрою керує доцент Л.А. Покась.
За роки свого існування кафедра стала провідним науково-методичним
центром факультету природничо-географічної освіти та екології й забезпечує на належному рівні методичну підготовку висококваліфікованих фахівців з біології, географії та хімії для закладів загальної середньої та вищої освіти.
За період своєї діяльності кафедра створила цілісну систему підготовки
вчителів природничих дисциплін, яка відповідає сучасним вимогам нової
української школи. Одним із шляхів забезпечення якісно нового рівня
вивчення методичних дисциплін є побудова кафедрою освітнього процесу на новій концептуально-методичній основі. Так, викладачами кафедри створено комплекти навчальних, організаційно-методичних, матеріально-технічних засобів, що сприяють переходу від репродуктивного до продуктивного типу навчання й ефективного використання аудиторного навчального часу.
Науково-дослідна робота викладачів кафедри зосереджена на розробці
актуальних проблем методики навчання біології, хімії і географії в закладах загальної середньої освіти та методики викладання природничих дисциплін у закладах вищої освіти. За результатами наукових досліджень за час існування кафедри викладачами підготовлено і надруковано понад 1000 наукових праць загальним обсягом понад 2000 друкованих аркушів за що і було у 2017 році відзначено кафедру у університетському рейтингу.
Упровадження результатів змісту наукових досліджень відбувається
шляхом їх обговорення під час проведення Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференцій з питань розвитку методики навчання біології, хімії та географії, формування особистості вчителя у процесі здобування вищої педагогічної освіти.
На кафедрі плідно працюють три проблемні групи студентів. Майбутні
вчителі систематично беруть участь у науково-дослідній роботі, проводять
педагогічні експерименти з методики навчання біології, хімії та географії у
базових навчальних закладах. Щороку на кафедрі виконують кваліфікаційні роботи до 30 студентів. Усі вони високо оцінені профільними атестаційними комісіями й більшість результатів досліджень упроваджено в практику навчальної діяльності закладів загальної середньої та вищої освіти, а їх виконавці рекомендовані до вступу в аспірантуру.
В 1997 року на кафедрі функціонувала аспірантура за спеціальністю
13.00.02 – теорія та методика навчання (хімія, біологія, географії. За час
існування кафедри викладачами підготовлено і захищено понад 8
кандидатських та 2 докторські дисертації.
На базі кафедри у 2016/2017 н.р. для сприяння підвищення якості
підготовки фахівців: бакалаврів, магістрів та аспірантів, для формування їх
професійної компетентності, конкурентоспроможності та мобільності на
ринку праці було створено навчально-наукову лабораторію інноваційних
педагогічних технологій, яка є осередком продукування передової наукової
думки та інноваційних методів дослідження.
Викладачі кафедри співпрацюють із закладами загальної середньої
освіти України, надаючи учителям науково-методичну допомогу, яка
реалізується за такими напрямами:
− авторські курси лекцій з актуальних методичних проблем;
− організація і проведення тематичних семінарів і круглих столів у різних
областях України;
− участь у проведенні різних етапів Всеукраїнських шкільних
біологічних, хімічних і географічних олімпіад;
− консультації вчителям, допомога у зміцненні навчально-матеріальної
бази кабінетів географії, біології, хімії шкіл міста Києва та області;
− участь у роботі методичних об’єднань, конференцій, педагогічних нарад
учителів;
− проведення профорієнтаційної роботи в учнівських колективах,
особливо серед старшокласників;
− вивчення, узагальнення і поширення перспективного педагогічного
досвіду роботи вчителів біології, географії, хімії;
– організація та проведення творчих зустрічей та круглих столів.
На педагогічну практику студенти спрямовуються до кращих учителів
випускників університету.
Тривалий час кафедра підтримує зв’язки й реалізує спільні проекти з
Інститутом педагогіки НАПН України щодо удосконалення навчально-
методичного забезпечення шкільних курсів географії, хімії, біології та
природознавства, Національним еколого-натуралістичним центром,
Інститутами післядипломної освіти педагогічних кадрів м. Києва (методист
Чанцева Н.І.), Київської області (методист Совенко В.В.), Миколаївської
області (методист Слюсар О.І.). А також з фаховими кафедрами
Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Вінницького державного педагогічного університету імені М.М. Коцюбинського, Херсонського державного університету, Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.
За вагомі досягнення у своїй професійній діяльності викладачі кафедри
мають такі здобутки: почесне звання Заслуженого працівника освіти (Л.А.
Покась); почесне звання Заслуженого вчителя України (С.Г. Кобернік) звання «Відмінник освіти України» (С.Г. Кобернік, Л.А. Покась); нагороджені грамотами та нагрудними знаками МОН та НАПН України.

Натисніть кнопку редагування, щоб змінити цей текст. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.