Жукова Дар'я Сергіївна
голова Студентського парламенту факультету (1МХ)
тел. 098-005-61-47
e-mail: darazukova1699@gmail.com

Нагайчук Максим Петрович (31Х)
Перший заступник голови
тел. 068-876-76-72 

Степаненко Аліна Олексадрівна (34Г)
Другий заступник голови
тел. 063-024-37-23 

Півень Мирослава Миколаївна (24Г)
голова сектору захисту прав студентів
тел. 050-625-28-95

Негрій Анна Сергіївна (32БП)
голова культурно-масового сектору
тел. 095-784-82-04

Остапчук Владислава Володимирівна (22Б)
голова інформаційного сектору
тел. 068-121-55-54

Білоус Вікторія Михайлівна (21Х)
голова спортивного сектору
тел. 098-604-51-67

  Метою Студентського парламенту є створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці.

   Діяльність органів студентського парламенту направлена ​​на вдосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.

 

   Основні завдання органів студентського самоврядування (парламенту):

 • захист прав та інтересів студентів;
 • забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 • сприяння поліпшенню умов проживання і відпочинку студентів;
 • сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань;
 • співпраця з органами студентського самоврядування інших  закладів вищої освіти;
 • пропаганда здорового способу життя;
 • забезпечення участі у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

 

Студентське самоврядування ґрунтується на наступних принципах:

 • добровільності, колегіальності, законності і відкритості;
 • рівноправною і вирішальною участю членів Студентського самоврядування;
 • активності, самодіяльності і творчої ініціативи;
 • відкритості та публічності;
 • демократизму;
 • гуманізації та встановлення партнерських відносин між адміністрацією та студентським самоврядуванням, між професорсько-викладацьким та студентським колективами;
 • розмаїття форм студентського самоврядування на всіх рівнях;
 • облік індивідуальних інтересів і особливостей студентів.

 

Основними функціями Студентського самоврядування (парламенту) є:

 • захист та представництво прав та інтересів студентів;
 • сприяння громадської, соціальної та професійної самореалізації студентів.
 • надання пропозицій щодо підвищення якості освіти з урахуванням наукових і професійних інтересів студентів;
 • проведення організаційних, наукових, культурно-масових, спортивних та інших заходів;
 • діяльність спрямована на підвищення свідомості студентів, їх вимогливості до рівня своїх знань.
 • інформування студентів про рішення адміністрації, що стосуються студентів;

   

 

Діяльність  парламенту поділена на сектори:

Інформаційний сектор: організовує інформаційне забезпечення і соціологічні опитування студентів, формує і підтримує єдиний інформаційний студентський простір.

Культурно-масовий сектор – займається організацією дозвіллям студентів (організація і проведення систематичних розважальних та культурних заходів: виставок, вечорів, концертів, конкурсів, тощо).

Спортивний сектор: вирішує питання організації фізкультури, пропаганди здорового способу життя, співпрацює з проректором з науково-педагогічної роботи, завідувачем кафедри фізичного виховання та іншими структурними підрозділами та організаціями;

Сектор міжнародних і міжвузівських зв’язків: сприяє реалізації міжвузівських студентських зв’язків, бере участь у вирішенні питань міжнародних студентських відносин.

Волонтерський сектор: координує роботу спрямовану на формуванням серед студентів активної громадянської позиції, зокрема, волонтерського руху, спрямовує і координує спільну роботу молоді університету.

Жукова Дарина Сергіївна
голова Студентського парламенту факультету
тел. 098-005-61-47
e-mail: darazukova1699@gmail.com

Філімончук Ольга Русланівна
заступник голови, секретар
тел. 096-319-97-89 
e-mail: olya.filimonchuk2001@gmail

Шкроб Ангеліна Вадимівна
голова сектору захисту студентських прав
тел. 098-128-58-19
e-mail: shkrobangelina@gmail.com

Остапчук Анастасія Володимирівна
голова культурно масового сектору
тел. 068-208-31-01
e-mail: nastyaostapchuk021@gmail.com

Шемет Ольга Юріївна
голова інформаційного сектору
тел. 095-484-97-85
e-mail: shemetolia2002@gmail.com

 

Кухар Анастасія Петрівна
голова спортивного сектору
тел. 073-316-02-92
e-mail: akuhar1910@gmail.com

  Метою Студентського парламенту є створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці.

   Діяльність органів студентського парламенту направлена ​​на вдосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.

 

   Основні завдання органів студентського самоврядування (парламенту):

 • захист прав та інтересів студентів;
 • забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 • сприяння поліпшенню умов проживання і відпочинку студентів;
 • сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань;
 • співпраця з органами студентського самоврядування інших  закладів вищої освіти;
 • пропаганда здорового способу життя;
 • забезпечення участі у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

 

Студентське самоврядування ґрунтується на наступних принципах:

 • добровільності, колегіальності, законності і відкритості;
 • рівноправною і вирішальною участю членів Студентського самоврядування;
 • активності, самодіяльності і творчої ініціативи;
 • відкритості та публічності;
 • демократизму;
 • гуманізації та встановлення партнерських відносин між адміністрацією та студентським самоврядуванням, між професорсько-викладацьким та студентським колективами;
 • розмаїття форм студентського самоврядування на всіх рівнях;
 • облік індивідуальних інтересів і особливостей студентів.

 

Основними функціями Студентського самоврядування (парламенту) є:

 • захист та представництво прав та інтересів студентів;
 • сприяння громадської, соціальної та професійної самореалізації студентів.
 • надання пропозицій щодо підвищення якості освіти з урахуванням наукових і професійних інтересів студентів;
 • проведення організаційних, наукових, культурно-масових, спортивних та інших заходів;
 • діяльність спрямована на підвищення свідомості студентів, їх вимогливості до рівня своїх знань.
 • інформування студентів про рішення адміністрації, що стосуються студентів;

   

 

Діяльність  парламенту поділена на сектори:

Інформаційний сектор: організовує інформаційне забезпечення і соціологічні опитування студентів, формує і підтримує єдиний інформаційний студентський простір.

Культурно-масовий сектор – займається організацією дозвіллям студентів (організація і проведення систематичних розважальних та культурних заходів: виставок, вечорів, концертів, конкурсів, тощо).

Спортивний сектор: вирішує питання організації фізкультури, пропаганди здорового способу життя, співпрацює з проректором з науково-педагогічної роботи, завідувачем кафедри фізичного виховання та іншими структурними підрозділами та організаціями;

Сектор міжнародних і міжвузівських зв’язків: сприяє реалізації міжвузівських студентських зв’язків, бере участь у вирішенні питань міжнародних студентських відносин.

Волонтерський сектор: координує роботу спрямовану на формуванням серед студентів активної громадянської позиції, зокрема, волонтерського руху, спрямовує і координує спільну роботу молоді університету.