Шановні гаранти освітніх програм, стейкхолдери та усі викладачі! Для допомоги у створенні, оновленні, внесення змін до освітніх програм, а також для допомоги у проходженні процедури акредитації ОП, ми створили цю рубрику і включили майже усі необхідні матеріали, якими ви можете користуватися і, відповідно, навчатися.

За більш детальною інформацією ви можете звернутися на сайт Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти: naqa.gov.ua 

ВІТАЄМО !

Національне  агентство із забезпечення якості вищої освіти, після розгляду справи галузевою експертною радою,
НАДАЛО:
Акредитацію освітній програмі «Міжнародний туризм», рівень вищої освіти – Магістр, галузь знань – 24 Сфера обслуговування, спеціальність – 242 Туризм.

 

Докладніше >>

ВІТАЄМО !

Національне  агентство із забезпечення якості вищої освіти, після розгляду справи галузевою експертною радою,
НАДАЛО:
Акредитацію освітній програмі «Туризм» (ідентифікатор у ЄДЕБО 50048), рівень вищої освіти – Бакалавр, галузь знань – 24 Сфера обслуговування, спеціальність – 242 Туризм, за рівнем відповідності В.

Докладніше >>

ОП  ТУРИЗМ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

ЗАЯВА ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
 
ВІДОМОСТІ ПРО САМООЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
 
НАКАЗ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ 
 
ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

.

.

Інформація для гарантів освітніх програм

Процес акредитації (схема)