АНКЕТУВАННЯ 2023

прохання дати відповіді

Шановні колеги!

Державною службою якості освіти України заплановано проведення чотирьох квартальних досліджень з актуальних питань організації освітнього процесу та якості навчання в умовах воєнного стану — у березні, червні, вересні та грудні.
Впродовж 25 вересня - 04 жовтня 2023 року проводиться третє квартальне онлайн-анкетування здобувачів освіти та викладачів закладів фахової передвищої та вищої освіти України із зазначених питань.
Аналіз масиву інформації, яку Державна служба якості освіти України отримує за результатами зазначених онлайн-опитувань, дозволяє зрозуміти сильні та слабкі сторони нинішньої ситуації, виявити можливості та загрози, виробити рекомендації для застосування окремих позитивних практик та вдалих рішень в освітньому процесі в умовах продовження воєнного стану та в мирний час. Також через проведення спільних досліджень забезпечується актуалізація каналів комунікації між Державною службою якості освіти України та закладами освіти для обміну досвідом і практичними інструментами з метою підвищення якості та рівня доступності освіти, об’єднання зусиль для подальших викликів.
З огляду на викладене, просимо вас сприяти проведенню згаданого дослідження та поширити посилання на анкети серед педагогічних, науково-педагогічних працівників, а також здобувачів вищої освіти ваших структурних підрозділів, у тому числі зарахованих на навчання у 2023 році (кількість респондентів не обмежується). Місце проведення — зручна персональна локація для кожного респондента (дистанційно). Опитування не передбачає загального зібрання респондентів у конкретному місці.
Результати анкетування будуть використані лише в узагальненому вигляді, а інформацію про конкретних респондентів буде знеособлено.
Анкети будуть доступні з 25 вересня до 04 жовтня 2023 року за посиланнями:
 
для студентів: https://forms.gle/Prouyp5y4BqnRS5h6
 
для викладачів: https://forms.gle/JtwpnBQb485t8WqV8
 
 
З повагою, Центр моніторингу якості освіти.
тел. 234-08-87

Загальнонаціональне опитування

«Пріоритети та потреби розвитку університетів України у процесі реформування вищої освіти у контексті європейської інтеграції»

 

У цьому опитуванні приймали участь студенти і викладачі нашого факультету

АНКЕТУВАННЯ

1) Оцінювання якості викладання навчальних дисциплін студентів природничого факультету  імені Михайла Драгоманова:  https://docs.google.com/forms/d/13pkMwOSnevWQdUII_nwmbEwmKxvC8IFjyVzjmXdfgLM/edit
 
2) Організація дистанційного навчання в умовах карантину для студентів природничого факультету  імені Михайла Драгоманова:   https://docs.google.com/forms/d/18nvHNtZpfWLQnkx3-nzWPq1gaAH87lDHcO86pmYj0ZQ/edit
 
3) Анкетування мотиваційної та профорієнтаційної складової серед студентів природничого факультету  імені Михайла Драгоманова:   https://docs.google.com/forms/d/11Qe14GyEW1-fAA_vkRqHke-JB8enMYJqOl6XN18iMQk/edit
 
4) Анкетування  мотиваційної та профорієнтаційної складової серед студентів факультету (№2):
 
5) Анкета "ОЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ": https://docs.google.com/forms/d/169nR2vypMkfU5TpJwUHCWApb3rRxJEyAaP2EfqRBivs/edit?usp=sharing
 
6) АНКЕТА ЩОДО ДОТРИМАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ:
 
7) АНКЕТА ОПИТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ:
 
8) АНКЕТА ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ:
 
9) ОПИТУВАНННЯ  СТЕЙКХОЛДЕРІВ:
 
10) АНКЕТА ЩОДО РЕАЛІЗАЦІІІ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТНІЙ ПРОГРАМІ: