Процедура обрання вибіркових дисциплін 

(на наступний навчальний рік)
   
Шановні студенти! З метою полегшення формування вашої  індивідуальної освітньої траєкторії, ми роз´яснюємо вам процедуру обрання вибіркових дисциплін. Отже, 
 
   
КРОК 1. 
До 15 лютого кожного навчального року студенти подають до деканату заяви, в яких повідомляють про обрання дисципліни з переліку вибіркових дисциплін, що пропонує кожна кафедра. Цей перелік ви можете знайти у рубриці « КАФЕДРА», підрубрика « Дисципліни за вибором студента». 
 
 
КРОК 2. 
 До кінця лютого деканат на підставі аналізу заяв студентів, формує навчальні групи для вивчення вибіркових дисциплін та готує відповідний  наказ. 
 
          
КРОК 3. 
Після підписання деканом  наказу про розподіл груп і вибіркових дисциплін, наказ публікується на сайті факультету. 
 
 
 
ПРИМ.  ДЛЯ БІЛЬШ ДЕТАЛЬНОГО ПОЯСНЕННЯ ВИ МОЖЕТЕ ЗВЕРНУТИСЯ ДО РУБРИКИ « НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ» ДОКУМЕНТ «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ВИБІРКОВОЇ ЧАСТИНИ РОБОЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ».