Координаторами науково-практичної студентської інтернет-конференції «Актуальні питання захисту довкілля», яка відбулася на факультеті природничо-географічної освіти та екології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 22 квітня 2020 року були: завідувач кафедри екології, доктор біологічних наук, професор Волошина Н.О., кандидат педагогічних наук, доцент Лазебна О.М., кандидат біологічних наук, доцент Шевченко В.Г., кандидат біологічних наук, старший викладач Лавріненко В.М., кандидат педагогічних наук, доцент Гармата О.М., кандидат сільськогосподарських наук, доцент Компанець Е.В.

 

Під час роботи конференції з доповідями виступили 47 студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 101 Екологія освітніх рівнів «Бакалавр» та «Магістр», майбутні вчителі біології та хімії, менеджери туризму. Загалом у роботі конференції взяло участь 63 учасника.

За результатами конференції підготовлено збірник матеріалів конференції  із тематичними секціями: «Актуальні проблеми екології», «Низьковуглецевий розвиток та енергетика», «Збереження біологічного різноманіття: проблеми та перспективи», «Поводження з твердими побутовими відходами» та ін.

 

Посилання на збірник

 

Обговорювалися актуальні питання формування екологічної культури у суспільстві, розробки екологічних стежок, заходи щодо збереження зникаючих видів флори і фауни, шляхи зниження антропогенного тиску на природні екосистеми, в тому числі через низьковуглецевий розвиток держави та інші.