ФОТО

ПРО КАФЕДРУ

Кафедра хімії

Педагогічний колектив кафедри хімії – це команда викладачів-однодумців, що вирізняються індивідуальною професійною майстерністю та є гарантами надання високоякісних освітніх послуг за освітніми-професійними програмами 014.06 Середня освіта (Хімія) галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність Середня освіта (Хімія), предметна спеціальність 014.06 Хімія, освітніх рівнів «Бакалавр» (денна форма навчання) та «Магістр» (денна і заочна форми навчання).

У рамках освітнього процесу, незалежно від форми застосовується державна мова. Здобувачі вищої освіти отримують кваліфікації:

   • бакалавр освіти (Хімія), вчитель хімії закладу загальної середньої освіти і додаткову кваліфікацію вчитель іноземної мови (вчитель біології) закладу загальної середньої освіти або лаборант (хімічні дослідження).
   • магістр освіти (Хімія), вчитель хімії закладу загальної середньої освіти і додаткову кваліфікацію вчитель іноземної мови закладу загальної середньої освіти або викладач хімічних дисциплін закладів фахової передвищої професійної (професійно-технічної) освіти.

Упродовж навчання здобувачі вищої освіти займаються науковими дослідженнями у проблемних групах:

   • Сучасні проблеми органічної хімії.
   • Дослідження об‘єктів довкілля фізико-хімічними методами.
   • Природа як невичерпне джерело хімічних речовин.
   • Проблеми інтеграції у змісті хімічної освіти і науки.

Навчальна педагогічна практика і виробнича педагогічна практика бакалаврів хімії і виробнича (педагогічна) практика магістрів хімії відбуваються на базі закладів загальної середньої освіти м. Києва і Київської області та під час воєнного стану  - у всіх регіонах України:

   • Гімназія №19 «Межигірська»
   • Український колеж імені В.О. Сухомлинського
   • Навчально-виховний комплекс «Домінанта»
   • Київський природничо-науковий ліцей № 145
   • Гімназія №172 «Нивки»
   • Оленівська гімназія Фастівської міської ради Київської області

Наразі базами практичної підготовки здобувачів вищої освіти є Національний центр «Мала академія наук України», Інститут педагогіки НАПН України.

Практична підготовка бакалаврів хімії також передбачає навчальні практики з загальної хімії, неорганічної хімії, органічної хімії, аналітичної хімії, фізичної та колоїдної хімії;  для магістрів хімії - науково-дослідницьку та переддипломну практики. Ці практики відбуваються на базі науково-дослідних інститутів Національної академії наук України:

   • Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України;
   • Інститут  біоорганічної та нафтохімії імені В. П. Кухаря НАН України;
   • Інститут органічної хімії НАН України;
   • Інститут колоїдної хімії та хімії води імені А. В. Думанського НАН України;
   • ТОВ "Науково-виробниче підприємство "УКРОРГСИНТЕЗ".

Паралельно із освітнім процесом студенти організовують різноманітні заходи: «День хіміка», «Тиждень науки», «Цікава наука – Science is fun», Всеукраїнську онлайн-вікторину «CHEMISTRY VICTORY НА».

Значна увага на кафедрі приділяється налагодженню міжнародної співпраці. Викладачі кафедри брали участь у міжнародному проєкті «Роль елементів у нашому житті» – експозиції, присвяченій святкуванню Міжнародного Року Періодичної Таблиці (IYPT) (за участі American Chemical Society, Fulbright, Sait Martin’s University, University of  Szeged, КНУ імені Тараса Шевченка) http://www.elementsinyourlife.org 

Реалізовано проєкт з Національним центром «Мала академія наук України» для учнів 7-9 класів: Шкільні експерименти з хімії https://youtube.com/playlist?list=PLm2cnkdHRVAfgEh3Ak5rHKuGfiD56q7D8

Викладачі кафедри хімії задіяні в роботі експертних комісій МОН України. Так, доц. Богатиренко В.А., доц. Толмачова В.С. – члени журі ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України із захисту робіт МАН учнів м. Києва (накази Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації №25 від 03.02.2022 р., №16 В від 31.01.2023 р.).). доц. Ковтун О.М., доц. Толмачова В.С. - члени журі ІІ (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Київського територіального відділення Малої академії наук України, вихованців КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді» із захисту робіт МАН учнів м. Києва (наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) №8 від 14.01.2022 р.).

Викладачі кафедри хімії - члени експертної комісії з хімії Інституту модернізації змісту освіти МОН України, накази: №95 від 22.01.2021; №700 від 05.08.2022 (доц. Богатиренко В.А., доц. Прибора Н.А., доц. Ковтун О.М.), наказ №700 від 05.08.2022 (доц. Толмачова В.С.); брали участь у позаплановому інституційному аудиті ліцею №208 (наказ Державної служби якості освіти Управління державної служби якості освіти  м.Києва  №11/01-05 від 03.02.2022р.  - доц. Толмачова В.С.)

Викладачами кафедри хімії опубліковані посібники для ЗЗСО та ЗВО: «Хімія. Комплексне видання для підготовки до ЗНО та ДПА», «Сучасна термінологія та номенклатура органічних сполук»,  «Номенклатура органічних сполук», «Марковання хімічних речовин та хімічної продукції. Знаки безпеки», «Хімія Землі», «Геохімія нафти і газу», «Фізико-хімічний аналіз», «Техніка демонстраційного експерименту», «Загальна хімія. Лабораторний практикум-зошит», низка наукових статей у міжнародних журналах, що індексуються у науково-метричних базах Scopus, Web of Science, Index Copernicus, та журналах категорії Б.

Викладачі та студенти кафедри активні учасники наукових конференцій, круглих столів, вебінарів. На базі кафедри хімії організовано і проведено вебінар «ХІМІЯ І ПОКОЛІННЯ Z: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ» (04.11.2021).

Ми наголошуємо на вагомості популяризації переваг вивчення хімії, здобуття хімічної освіти та оволодіння нею на високому рівні здобувачами освіти. Відповідаємо викликам та вимогам вдосконалення, які ставимо перед собою, реалізуємо систему спільної з студентами освітньої діяльності, конкретизуємо заходи та мотивації, що охоплюють велике коло питань, пов’язаних з удосконаленням змісту, методів і форм навчання.

СКЛАД КАФЕДРИ

Толмачова Валентина Сергіївна

E-mail: tolmachova@ukr.net

Науковий ступінь, вчене звання:

кандидат хімічних наук, доцент

Обов’язки:

завідувач кафедри хімії

Детальніше >


Богатиренко Вікторія Альфредівна

vitabog@gmail.com

Кафедра хімії. Доцент кафедри

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат хімічних наук, доцент

Обов’язки:

Секретар кафедри

Детальніше >


Прибора Наталія Андріївна

natapry@gmail.com

Кафедра хімії. Доцент кафедри

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук, доцент

Обов’язки:

Куратор; відповідальний за роботу зі здобувачами загальної середньої освіти.

Детальніше >


Ковтун Олена Миколаївна

kovtun.om@gmail.com

Кафедра хімії. Доцент кафедри

Науковий ступінь, вчене звання

Обов’язки:

Профорг кафедри

Детальніше >

 

Павленко Вадим 

v.a.pavlenko@gmail.com

Кафедра хімії. Професор кафедри

Науковий ступінь, вчене звання

доктор хімічних наук, професор

Обов’язки:

Наукова робота викладачів

Детальніше >

МИ У СОЦМЕРЕЖАХ

Офіційна сторінка кафедра хімії в інстаграм

 https://instagram.com/chemistry_fpgoe?igshid=9mdf7mbxw9i0

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ

Шановні стейкхолдери, роботодавці та здобувачі вищої освіти просимо надсилати свої рекомендації та побажання щодо удосконалення освітніх програм на е-мейл кафедри 

 

MOODLE

https://moodle.udu.edu.ua/course/index.php?categoryid=62

РОБОТА ІЗ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

Відповідальний за роботу з стейкхолдерами на кафедрі хімії – завідувач кафедри, д.б.н., професор Калінін І.В.

Список стейкхолдерів

- Ліцей «Наукова зміна»

- НВК "Міжнародний ліцей МАУП"

- Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 45 м. Києва

- Спеціалізована школа 1-3 ступенів номер 120 м. Києва з поглибленим вивченням природничо-математичного циклу

- Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

- Інститут органічної хімії НАН України

- Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В. П. Кухаря НАН України

- Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

- Інститут геологічних наук НАН України

- Інші установи

Детальніше установи >

Студенти-стейкхолдери, які навчаються

Томчук Катерина Василівна, 31 Х

Філімончук Ольга Русланівна, 31Х

Бондар Юлія Олександрівна, 1ХМ

Каєва Людмила Анатоліївна, 1ХМ

Студенти-випускники стейкхолдери

Муравська Лілія Сергіївна

Скрипник Аліна Олександрівна

Програма опитування стейкхолдерів на 2021 рік

ПРОТОКОЛИ зустрічі викладачів кафедри хімії зі стейкхолдерами

ПРОТОКОЛ 2019 стейкхолдери >

ПРОТОКОЛ 2020 стейкхолдери >

Зустріч зі стейкхолдерами. Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії імені В.П. Кухаря НАН України 2023-04-27 >

Зустріч зі стейкхолдерами Межигірська гімназія №19 (28.04.2023) >

ПРО КАФЕДРУ

Логотип каф хімії 2

Існування кафедри сягає у давнє минуле з моменту утворення у 1834 році на базі трирічного педагогічного інституту при Київському університеті Святого Володимира, коли розпочалася підготовка вчителів природознавства. Пізніше було відкрито хімічний відділ, який разом з біологічним відділом було реорганізовано у біолого-хімічний факультет. Потім підготовку вчителів хімії проводили на кафедрі природничих дисциплін. У 1972 році на базі кафедри природничих дисциплін було створено природничо-географічний факультет, а згодом у 1973 році утворено кафедру хімії, яка на сьогодні знаходиться у складі факультету природничо-географічної освіти та екології і готує висококваліфікованих фахівців.

З часу заснування кафедри її очолювали відомі вчені й талановиті педагоги: кандидати хімічних наук, доценти Н.В. Романова (1973 р.), В.П. Ткач (1974 р. – 1985 р.), С.В. Нікітіна (1985 р. – 2003 р.), В.С. Толмачова (2003 р. – 2015 р.).