ФОТО

ПРО КАФЕДРУ

Кафедра біології створена в 2016 році при об’єднанні 3-х біологічних кафедр: ботаніки, зоології та анатомії, фізіології і шкільної гігієни.    

На кафедрі працюють досвідчені фахівці в галузі біологічної науки, яку очолює заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор О.І. Плиска.   

Колектив науково-педагогічних працівників кафедри біології забезпечує надання високоякісних освітніх послуг за спеціальностями 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) освітніх рівнів «Бакалавр» і «Магістр». Випускники першого та другого рівнів вищої освіти отримують кваліфікацію бакалавр освіти (Біологія та здоров’я людини) з додатковою кваліфікацією вчитель іноземної мови ЗЗСО або практичний психолог  (у закладах освіти), а також магістр освіти (Біологія та здоров'я людини) з додатковою кваліфікацією вчитель іноземної мови ЗЗСО або практичний психолог у ЗЗСО. При кафедрі відкрита аспірантура на здобуття третього рівня вищої освіти за спеціальністю 091 Біологія.

Відповідно до ОПП «Біологія та здоров’я людини, іноземна мова» та «Біологія та здоров’я людини, практична психологія» випускники після завершення навчання зможуть займати посади: вчитель біології та здоров'я людини, іноземної мови закладу загальної  середньої освіти; практичний психолог у закладах загальної середньої освіти; науковий співробітник (біологія, ботаніка, зоологія та ін.); фахівець в галузі біології, агрономії та медицини; фахівець в галузі освіти;  лаборант в галузі біологічних досліджень; менеджер в освіті, охороні здоров'я та соціальній сфері; фахівець у психологічних центрах, державних, громадських та бізнес організаціях з надання психологічної допомоги, освітніх, медичних установах, органах внутрішніх справ, приватна підприємницька діяльність з надання психологічних та освітніх послуг.

Кафедра біології має лабораторії, підтримує творчі зв'язки з науково-дослідними установами міста Києва, що дає змогу студентам долучитися до сучасних наукових досліджень.

Навчально-наукова лабораторія «Фізіології, біохімії та екології рослин» та навчальна лабораторія «Мікробіології, біотехнології та ґрунтознавства» дозволяють виконувати експериментальні дослідження для написання курсових і кваліфікаційних бакалаврських і магістерських робіт за напрямами «Біологія рослин», «Біологія тварин», «Біологія людини».

Практична підготовка студентів кафедри біології передбачає проведення навчальних практик з ботаніки, зоології, біогеографії та ґрунтознавства, які відбуваються у мальовничому Закарпатті на базі «Синевир» і навчально-оздоровчій базі «Сула» на Полтавщині.

Навчально-педагогічні та виробничі практики відбуваються в закладах загальної середньої освіти, ліцеях, гімназіях і коледжах міста Києва. Науково-дослідницька практика здобувачів освіти здійснюється в наукових та науково-дослідних установах столиці. Студенти, аспіранти та викладачі кафедри отримують консультації та науково-методичну допомогу фахівців в рамках співпраці з Національним ботанічним садом імені М.М. Гришка НАН України, Інститутом ботаніки імені М.Г. Холодного НАНУ, Інститутом фізіології рослин і генетики НАНУ, Інститутом садівництва НААНУ, ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ», Національним інститутом серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова, ДУ «Інститут геронтології  ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», Національним інститутом хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова, Інститутом фізіології імені О.О. Богомольця, Інститутом зоології імені І.І. Шмальгаузена, Національним науково-природничим музеєм.

Значна увага на кафедрі приділяється  підвищенню професійної кваліфікації викладачів, яка здійснюється як в науково-дослідних установах та закладах вищої освіти України, так і за кордоном. Зокрема, міжнародне стажування доценти кафедри біології проходили в Університеті суспільних наук (UNS) місті Лодзь (Польща), Західному університеті ім. В. Голдіша в Бая-Маре (Румунія). За останні роки викладачами кафедри створені підручники («Еволюційна морфологія»), посібники («Біологія людини», «Практичний курс з біогеографії»), методичні рекомендаціїБіогеографія», «Грунтознавство: лабораторний практикум», «Навчальна практика з ботаніки», «Зоологія. Практикум»), щоденники для самостійної роботи («Основи сільського господарства») та електронні курси освітніх компонентів на дистанційній платформі Moodle. У співпраці з науковцями та науково-педагогічними працівниками інших установ викладачі кафедри стали авторами 17 публікацій, які входять до періодичних наукових видань, що індексуються в базі даних Scopus та Web of Science. Дослідницька діяльність викладачів кафедри здійснюється за науковою проблематикою «Морфо-фізіологічні аспекти здоров’я людини» та «Моніторинг біорізноманіття України».

Викладачі кафедри біології разом з студентами та аспірантами є постійними учасниками наукових заходів: конференцій, симпозіумів, круглих столів. Щорічно залучаються для відкритих лекцій фахівці наукових установ. Лише в 2023 році відбулись зустрічі з  науковим співробітником Інституту гідробіології НАНУ, к.біол.н. Причепою М.В. на тему: "Водяні рослини як біологічна складова для існування риб та водно-болотяних птахів"; з  старшим науковим співробітником Інституту ботаніки НАНУ, к.б.н. Коваленком О.А. на тему: «Гриби: справжні володарі цієї планети»; з провідним науковим співробітником Інституту громадського здоров'я АМНУ, к.мед.н. Станкевич Т.В. на тему: "Принципи організації дитячого харчування в дитячих освітніх закладах" та інші. Традиційним стало проведення щорічного фестивалю студентської науки і творчості “Навколо світу з «Біогеографією» актуальні проблеми сучасності” та щорічного круглого столу: “Грунти України. Вивчаєм і оберігаєм”.

Високий рівень кваліфікації та професійний досвід дозволяє залучати викладачів кафедри біології до виконання держбджетної тематики на базі Факультету спеціальної та інклюзивної освіти «Система корекційної допомоги дітям та підліткам з аутистичним спектром порушень», брати участь у проекті «Медіаграмотність та соціальна відповідальність освітян в умовах інформаційної війни», «Дослідження зорової системи школярів в умовах дистанційного навчання пандемії Covid-19 та воєнного стану в Україні». В рамках співпраці з International Science and Engineering Fair кафедра долучилася до проведення Всеукраїнського конкурсу Іntel Еко-Україна. Викладачі кафедри є членами журі Малої академії наук, галузевих наукових товариств, а також науково-технічної ради Національного природного парку «Залісся». 

За ініціативи та підтримки декана Природничого факультету Ганни Турчинової науково-педагогічними працівниками кафедри створений Біологічній музей, де студенти можуть ознайомлюватися з біорізноманіттям органічного світу і проводити заняття з використанням системи CROSS Multitab .

 

СКЛАД КАФЕДРИ

Плиска Олександр Іванович

Науковий ступінь: доктор медичних наук

Вчене звання: професор

Посада: завідувач кафедри біології

Електронна пошта: plys2005@ukr.net

Детальніше >


Журавель Наталія Михайлівна

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри біології

Електронна пошта: nm.zhuravel@gmail.com

Детальніше >


Кустовська Алла Валентинівна

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри біології

Електронна пошта: kustoa@gmail.com

Детальніше >


Пархоменко Олександр Вікторович

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри біології

Електронна пошта: o.v.parhomenko@npu.edu.ua

Детальніше >


Лебединець Наталія Віталіївна

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри біології

Електронна пошта: lenaviukr@gmail.com

Детальніше >


Мельниченко Наталія Василівна

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри біології

Електронна пошта: n.v.melnychenko@gmail.com

Детальніше >


Настека Тетяна Миколаївна

Науковий ступінь – кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Обов’язки: доцент кафедри біології

Електронна поштаnasteka112@gmail.com

Детальніше >


СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ

Стратегія розвітку кафедри біології

Стратегія розвитку кафедри біології >

Пріоритетні завдання кафедри біології

Пріоритетні завдання кафедри біології >

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ПІДГОТОВКИ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (PhD)

Нормативно-правова база

підготовки здобувачів ступеня вищої освіти доктора філософії в НПУ імені М.П. Драгоманова

📚 Починаючи з 1.09.2016 року  НПУ імені М.П. Драгоманова здійснює підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії  відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261.

📚 НПУ імені М.П. Драгоманова продовжує здійснювати підготовку аспірантів (які вступили у 2015 ̶ 2016 навчальному році та раніше) за науковими спеціальностями переліку 2011 року відповідно до Постанови КМУ Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів від 1 березня 1999 р. N 309.

📚 Відповідність наукових спеціальностей переліку 2011 року новим науковим спеціальностям переліку 2015 року визначається Наказом Міністерства освіти і науки України № 1151 від 06.11.2015 р. «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2015 р. № 266» з доповненнями та уточненнями (Постанова КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266» від 1 лютого 2017 р. № 53).

📚 Науковими керівниками здобувачів ступеня доктора філософії  можуть бути професіонали (співробітники) НПУ імені М.П. Драгоманова, які відповідають таким Вимогам. Вимоги до керівників здобувачів ступеня доктора філософії та доктора наук НПУ імені М.П. Драгоманова відповідають кадровим вимогам, зазначеним у Додатку 12 до Ліцензованих умов впровадження освітньої діяльності, затверджених Постановою КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187 та у Постанові КМУ № 347 від 10 травня 2018 р. «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187».

📚 Розмір стипендії аспірантів і докторантів визначається Постановою КМУ № 882 від 12.07.2004 р. «Питання стипендіального забезпечення» (зі змінами),

📚 Порядок захисту дисертацій та присудження наукових ступенів кандидата наук та доктора наук визначається Постановою КМУ № 567 від 24.07.2013 р. «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів» зі змінами.

Бюлетень ВАК України №5 –  2009 року

📚 Вимоги  до  оформлення  дисертацій затверждено наказом Міністерства освіти  і науки України № 40 від 12.01.2017 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації».

📚 Можливість академічної мобільності аспірантів регламентується Постановою Кабінету міністрів України № 579 від 12.08.2015 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність»

📚 Порядок присвоєння вчених звань визначається Постановою КМУ № 308 від 25 квітня 2018 р. «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 656»

📚 Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

📚 «Порядок захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії (для аспірантів вступу 2016 року та пізніше) визначений Постановою КМУ №167 від 06.03.2019 р. «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії».

ок

АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ І АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

stypt

📚 Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу

📚 ПОЛОЖЕННЯ про академічну мобільність учасників освітнього процесу в НПУ імені М. П. Драгоманова (2020)

🔎 Інструкція щодо участі в академічній мобільності

 📝 ПОЛОЖЕННЯ Про академічну доброчесність у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова

 

Академічна Доброчесність кпмпн

Академічна доброчесність

І. Документи Агентства (НАЗЯВО)

ПРОЄКТНА ГРУПА (обговорення Проєкту Освітньо-наукової програми "Біологія" рівня освіти PhD)

Шановні колеги! Пропонуємо для обговорення Проєкт Освітньо- наукової програми "Біологія" третього вищого рівня освіти PhD. Будемо вдячні за ваші зауваження та побажання, які можна надіслати на електронну пошту кафедри біології: 

1. Проєкт ОНП Д.Ф.

2. Оновлений навчальний план ОНП

3. Проєктна група ОНП Д.Ф.

4. Пропозиції і зауваження:

   

 

КАР'ЄРА

До нас завітали випускники 1983 року спеціальностей Географія та Біологія  Докладніше >>

КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, КРУГЛІ СТОЛИ

Звіт кафедри біології про роботу в рамках звітної студентської науково-практичної конференції «Освіта і наука - 2024»    Докладніше >>

27 березня 2024 року Конференція кафедри біології МЕХАНІЗМ СТАРІННЯ В БІОЛОГІЇ

Круглий стіл Ґрунти України. Вивчаємо і оберігаємо, 05.12.23 Настека Т.М.    Докладніше >>

Гостьова лекція випускниці кафедри біології, нині -  наукової співробітниці Відділу клітинної біології і біотехнології Інституту харчової біотехнології та геноміки НАН України к.б.н., Надії Олександрівни Пушкарьової (01.03.2024)   Докладніше >>

Явище алелопатії. Науковий захід 29.09. 2023 р >   Докладніше >>

Лекція д. мед. наук, Платонової Аліни Георгіївни. Тема: "Сучасний стан фізичного розвитку дитячого населення України" (27.05.2022)  Докладніше >

Наукова зустріч із студентами першого курсу Фахового коледжу КГРТ Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Тема розмови: «Репродуктивне здоров’я людини» (05.05.2022)   Докладніше >

22 квітня,  було проведено VIII Фестиваль студентської науки і творчості “Навколо світу з біогеографією: актуальні проблеми сучасності”    Докладніше>

Відкрита лекція кандидата медичних наук, провідного наукового співробітника лабораторії соціальних детермінант здоров’я дітей Інституту громадського здоров'я Академії медичних наук України – Станкевич Тетяни Валеріївни (20.04.2023)   Докладніше >

13 квітня 2023 року на базі Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного університету  відбувся круглий стіл, присвячений збереженню біорізноманіття    Докладніше >

Лекція к.б.н. Причепи Миколи Володимировича. Тема: "Водяні рослини як біотопічна складова для існування риб та водно-болотних птахів" (05.04.2023) Докладніше >

Урок у формі наукової конференції на тему "Аутекологічне дослідження виду" (18.01.2022). Тренінг з долікарської допомоги (22.02.2022)  Докладніше >

01 грудня 2022 р. на базі кафедри біології у онлайн форматі був проведений традиційний Студентський Науковий круглий стіл (у форматі онлайн марафону) “Ґрунти України. Вивчаєм і оберігаєм”, який присвячений Всесвітньому Дню Ґрунту 2022  Докладніше >

Круглий стіл на тему: «Ґрунти планети – стан та шляхи відновлення» (17.11.2021)            Докладніше >

Детальніше 2019-2020 роки >

МИ У СОЦМЕРЕЖАХ

Запрошуємо відвідати офіційну сторінку кафедри біології у соціальній мережі Facebook. Долучитися до групи можна за посиланням: https://www.facebook.com/groups/541483960881639/

Офіційна сторінка кафедри біології в інстаграм https://www.instagram.com/biology_pf_udu?igsh=MzRlODBiNWFlZA==

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

НАВЧАННЯ НА ПРИРОДНИЧОМУ ФАКУЛЬТЕТІ ВІДБУВАЄТЬСЯ:
 
 • ДЕННА ФОРМА – в режимі OFF-LINE
 
 • ЗАОЧНА ФОРМА – в режимі  ON-LINE

Графіки освітнього процесу та розклад пар >>

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА

ЗАХИСТ МАНІВСЬКИХ РОБІТ 24.02.2024 >>

Відбулась цікава зустріч з школярами Київської області 22.12.2023 >>

Профорієнт. захід Журавель Н.М. 19.10.2023>>

Профорієнтаійний захід Журавель 08.11.2023 >>

Профорієнтаційний захід Журавель Н.М. 11.10. 2023 >>

19 жовтня 2023 року в центральному корпусі драгоманівського університету відбувся науково-пізнавальний захід «Цікава наука Science is Fun». >>

Зустріч з випускниками Вишнівського ліцею № 2 Бучанського району Київської області (Кустовська А.В.) 2023-05-15 >>

Профорієнтаційна зустріч з абітурієнтами закладу ЗСО № 13 імені І.Хитриченка м. Києва (Лебединець Н.В.) 2023-05-15 >>

Профорієнтаційна зустріч. Миляцький ліцей Рівненської області  (Кустовська А.В.) 2023-05-12 >>

Профорієнтаційна зустріч у Фаховому коледжі «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка (Журавель Н.М., Настека Т.М.) 2023-05-12 >>

Зустріч з випускниками Костянтинівського ЗЗСО №16 (Лебединець Н.В.) 2023-05-10 >>

Профорієнтаційна робота з потенційними абітурієнтами в спеціалізованій школі 131 (Лебединець Н.В.) 2023-05-03  >>

Профорієнтаційний захід з випускниками Немішаєвського ліцею (Лебединець Н.В.) 2023-05-02 >>

Профорієнтаційний захід у ЗЗСО 305 Дарницького району м. Києва (Журавель Н.М.) 2023-04-28 >>

Профоорієнтаційний захід з учнями 11 класу та вчителем біології середньої загальноосвітньої школи № 140 міста Києва (випускницею кафедри біології 2022 року) Рішко Ганною Олександрівною (Кустовська А.В.) 2023-04-27 >>

Профоорієнтаційна онлайн-зустріч з учнями 11 класу та заступником директора Васильківського ліцею "Успіх" Іващенко Наталією Михайлівною (Кустовська А.В.) 2023-04-26 >>

Профорієнтаційний захід у Микулицькому ліцеї Немішаєвської селищної ради Бучанського району Київської області на уроці біології у 11 класі (Журавель Н.М.) 2023-04-21 >>

Профорієнтаційний захід у школі №197 (Лебединець Н.В.) 2023-03-11  >>

Профорієнтаційний захід у Вишнівській ЗОШ № 2 >>

Шляхи біолога в освіті >>

Поради щодо написання мотиваційного листа >>

Зразок мотиваційного листа >>

СИЛАБУСИ (БАКАЛАВРАТ)

Основні дисципліни

Силабуc Анатомія людини

Силабуc Антропологія 

Силабуc Біогеографія з основами екології

Силабус Біохімія

Силабус Ботаніка 

Силабуc Вікова фізіологія та валеологія 

Силабуc Генетика та генетичні хвороби людини

Силабуc Грунтознавство

Силабуc Гігієна дітей та підлітків 

Силабуc Гістологія з основами ембріології  

Силабуc Загальна цитологія, гістологія, ембріологія 

Силабус Зоологія

Силабуc Молекулярна біологія

Силабуc Порівняльна фізіологія 

Силабус Сучасні інформаційні технології в біології

Силабуc Фізіологія і гігієна праці

Силабуc Фізіологія людини і тварин

Силабуc Фізіологія вищої нервової діяльності 

Силабуc Фізіологія людини і тварин 

Силабуc Функціональна анатомія ЦНС і сенсорних систем 

Силабуc Цитологія 

Силабус Еволюційна морфологія

Силабус Основи сільського господарства

 

Вибіркові дисципліни

Силабус Альгологія 

Силабус Мікологія 

Силабус Паразитологія

Силабус Етологія

Силабуc Екологія людини

Силабус Екологія тварин

Силабус Ентомологія

Силабус Дендрологія

Силабус Біохімія рослин

Силабус Біофізика рослин

 

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ

Шановні стейкхолдери, роботодавці та здобувачі вищої освіти просимо надсилати свої рекомендації та побажання щодо удосконалення освітніх програм на е-мейл кафедри: kafanat@ukr.net

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ПІДГОТОВКИ ДО АТЕСТАЦІЇ

РОБОТА ІЗ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

Відповідальний за роботу стейкхолдерів Пархоменко Олександр Вікторович, к.б.н., доцент

Стейкхолдери 

   • Інститут фізіології імені О.О. Богомольця
   • ПП "Боярська гімназія "Виноградник"
   • ТОВ "БІОЛАБТЕХ ЛТД"
   • Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМНУ
   • Національний науково-природничий музей НАН України
   • Спеціалізована школа 76 імені Олеся Гончара
   • Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України
   • Інститут біомедичних технологій Університету «Україна»
   • Дударківська ЗОШ І-ІІІ ступенів.
   • ДУ "Інститут гематології та трансфузіології НАМН України
   • Спеціалізована школа №14 імені українського професора Грушевського Сергія Федоровича Оболонського району м. Києва
   • Гімназія біотехнологій № 177 м. Києва
   • Спеціалізована школа № 129м. Києва

Детальніше >

Запрошуємо до громадського обговорення освітніх програм кафедри біології. Пропозиції просимо надсилати на електронну пошту:  kafanat@ukr.net

ПРОТОКОЛИ зустрічі викладачів кафедри біології НПУ імені М.П. Драгоманова зі стейкхолдерами

Протокол 2023. стейкхолдери кафедра біології >

Зустріч зі стейкхолдерами 2023-04-12  Звіт про зустріч>>         відео>>

ГУРТКИ

На кафедрі біології в рамках наукового студентського гуртка «Актуальні проблеми біології» працюють шість проблемних груп із графіком засідань один раз на місяць відповідно до Плану роботи кожної проблемної групи

Плани роботи проблемних груп на 2023-2024 н.р.

ПГ Проблеми фізіології та патфізіології провідних систем організму

ПГ Рослинний світ України. Фізіологічні аспекти вивчення лікарських рослин

ПГ Рослинний світ України та його охорона

ПГ Морфо-фізіологічні аспекти здоров`я людини

ПГ Зоологія безхребетних та хребетних тварин України

ПГ Дослідження біорізноманіття агро- та фітоценозів України

Кафедра біології була створена в 2016 році при злитті біологічних кафедр факультету природничо-географічної освіти та екології: кафедр ботаніки, зоології та анатомії, фізіології і шкільної гігієни. Проте її історія починається ще з сімдесятих років минулого століття. В 1972 році на базі кафедри природничих дисциплін створено природничо-географічний факультет Київського державного педагогічного інституту імені О.М. Горького. Цього ж року серед кафедр новоствореного факультету з біологічного напряму підготовки фахівців створили кафедри ботаніки та зоології. Першим завідувачем кафедри зоології був професор І.С. Кучеров (1972-1976). Згодом, упродовж 1976-1987 рр., керма-ничем кафедри був доцент В.І. Таращук, а з 1987 року – професор Бровдій В.М. 

Докладніше > 

Чепурна Наталія Петрівна

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри біології

Електронна пошта: natalchep@gmail.com

Детальніше >


Єжель Ірина Миколаївна

Науковий ступінь:  кандидат біологічних наук.

Посада: старший викладач кафедри біології.

Е-mail: i.m.yezhel@npu.edu.ua; vstup.bio.npu@gmail.com

Детальніше > 


Лагутенко Оксана Тарасівна

Науковий ступінь – кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання: доцент

Обов’язки: доцент кафедри біології

Електронна пошта – o.t.lagutenkoot@npu.edu.ua

Детальніше >

Відповідальний за роботу стейкхолдерів Пархоменко Олександр Вікторович, к.б.н., доцент

Стейкхолдери 

   • Інститут фізіології імені О.О. Богомольця
   • ПП “Боярська гімназія “Виноградник”
   • ТОВ “БІОЛАБТЕХ ЛТД”
   • Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМНУ
   • Національний науково-природничий музей НАН України
   • Спеціалізована школа 76 імені Олеся Гончара
   • Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України
   • Інститут біомедичних технологій Університету «Україна»
   • Дударківська ЗОШ І-ІІІ ступенів.
   • ДУ “Інститут гематології та трансфузіології НАМН України
   • Спеціалізована школа №14 імені українського професора Грушевського Сергія Федоровича Оболонського району м. Києва
   • Гімназія біотехнологій № 177 м. Києва
   • Спеціалізована школа № 129м. Києва

Детальніше >

Запрошуємо до громадського обговорення освітніх програм кафедри біології. Пропозиції просимо надсилати на електронну пошту:  biolchasopis @ rambler.ru; kafanat@ukr.net

 

Програма опитування стейкхолдерів на 2021 рік

ПРОТОКОЛИ зустрічі викладачів кафедри біології НПУ імені М.П. Драгоманова зі стейкхолдерами

Протокол 2019. стейкхолдери кафедра біології >

Протокол 2020. стейкхолдери кафедра біології >

Зустріч зі стейкхолдерами 2023-04-12  Звіт про зустріч>>         відео>>

НАВЧАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ АНАТОМІЇ І ФІЗІОЛОГІЇ, ЛЮДИНИ ТА ТВАРИН

Докладніше >

НАВЧАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ МІКРОБІОЛОГІЇ, БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ГРУНТОЗНАВСТВА

Докладніше >

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ ФІЗІОЛОГІЇ, БІОХІМІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ РОСЛИН

Докладніше >