ФОТО

ПРО КАФЕДРУ

Кафедра біології створена в 2016 році при об’єднанні 3-х біологічних кафедр: ботаніки, зоології та анатомії, фізіології і шкільної гігієни.    

На кафедрі працюють досвідчені фахівці в галузі біологічної науки, яку очолює заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор О.І. Плиска.   

Колектив науково-педагогічних працівників кафедри біології забезпечує надання високоякісних освітніх послуг за спеціальностями 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) освітніх рівнів «Бакалавр» і «Магістр». Випускники першого та другого рівнів вищої освіти отримують кваліфікацію бакалавр освіти (Біологія та здоров’я людини) з додатковою кваліфікацією вчитель іноземної мови ЗЗСО або практичний психолог  (у закладах освіти), а також магістр освіти (Біологія та здоров'я людини) з додатковою кваліфікацією вчитель іноземної мови ЗЗСО або практичний психолог у ЗЗСО. При кафедрі відкрита аспірантура на здобуття третього рівня вищої освіти за спеціальністю 091 Біологія.

Відповідно до ОПП «Біологія та здоров’я людини, іноземна мова» та «Біологія та здоров’я людини, практична психологія» випускники після завершення навчання зможуть займати посади: вчитель біології та здоров'я людини, іноземної мови закладу загальної  середньої освіти; практичний психолог у закладах загальної середньої освіти; науковий співробітник (біологія, ботаніка, зоологія та ін.); фахівець в галузі біології, агрономії та медицини; фахівець в галузі освіти;  лаборант в галузі біологічних досліджень; менеджер в освіті, охороні здоров'я та соціальній сфері; фахівець у психологічних центрах, державних, громадських та бізнес організаціях з надання психологічної допомоги, освітніх, медичних установах, органах внутрішніх справ, приватна підприємницька діяльність з надання психологічних та освітніх послуг.

Кафедра біології має лабораторії, підтримує творчі зв'язки з науково-дослідними установами міста Києва, що дає змогу студентам долучитися до сучасних наукових досліджень.

Навчально-наукова лабораторія «Фізіології, біохімії та екології рослин» та навчальна лабораторія «Мікробіології, біотехнології та ґрунтознавства» дозволяють виконувати експериментальні дослідження для написання курсових і кваліфікаційних бакалаврських і магістерських робіт за напрямами «Біологія рослин», «Біологія тварин», «Біологія людини».

Практична підготовка студентів кафедри біології передбачає проведення навчальних практик з ботаніки, зоології, біогеографії та ґрунтознавства, які відбуваються у мальовничому Закарпатті на базі «Синевир» і навчально-оздоровчій базі «Сула» на Полтавщині.

Навчально-педагогічні та виробничі практики відбуваються в закладах загальної середньої освіти, ліцеях, гімназіях і коледжах міста Києва. Науково-дослідницька практика здобувачів освіти здійснюється в наукових та науково-дослідних установах столиці. Студенти, аспіранти та викладачі кафедри отримують консультації та науково-методичну допомогу фахівців в рамках співпраці з Національним ботанічним садом імені М.М. Гришка НАН України, Інститутом ботаніки імені М.Г. Холодного НАНУ, Інститутом фізіології рослин і генетики НАНУ, Інститутом садівництва НААНУ, ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ», Національним інститутом серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова, ДУ «Інститут геронтології  ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», Національним інститутом хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова, Інститутом фізіології імені О.О. Богомольця, Інститутом зоології імені І.І. Шмальгаузена, Національним науково-природничим музеєм.

Значна увага на кафедрі приділяється  підвищенню професійної кваліфікації викладачів, яка здійснюється як в науково-дослідних установах та закладах вищої освіти України, так і за кордоном. Зокрема, міжнародне стажування доценти кафедри біології проходили в Університеті суспільних наук (UNS) місті Лодзь (Польща), Західному університеті ім. В. Голдіша в Бая-Маре (Румунія). За останні роки викладачами кафедри створені підручники («Еволюційна морфологія»), посібники («Біологія людини», «Практичний курс з біогеографії»), методичні рекомендаціїБіогеографія», «Грунтознавство: лабораторний практикум», «Навчальна практика з ботаніки», «Зоологія. Практикум»), щоденники для самостійної роботи («Основи сільського господарства») та електронні курси освітніх компонентів на дистанційній платформі Moodle. У співпраці з науковцями та науково-педагогічними працівниками інших установ викладачі кафедри стали авторами 17 публікацій, які входять до періодичних наукових видань, що індексуються в базі даних Scopus та Web of Science. Дослідницька діяльність викладачів кафедри здійснюється за науковою проблематикою «Морфо-фізіологічні аспекти здоров’я людини» та «Моніторинг біорізноманіття України».

Викладачі кафедри біології разом з студентами та аспірантами є постійними учасниками наукових заходів: конференцій, симпозіумів, круглих столів. Щорічно залучаються для відкритих лекцій фахівці наукових установ. Лише в 2023 році відбулись зустрічі з  науковим співробітником Інституту гідробіології НАНУ, к.біол.н. Причепою М.В. на тему: "Водяні рослини як біологічна складова для існування риб та водно-болотяних птахів"; з  старшим науковим співробітником Інституту ботаніки НАНУ, к.б.н. Коваленком О.А. на тему: «Гриби: справжні володарі цієї планети»; з провідним науковим співробітником Інституту громадського здоров'я АМНУ, к.мед.н. Станкевич Т.В. на тему: "Принципи організації дитячого харчування в дитячих освітніх закладах" та інші. Традиційним стало проведення щорічного фестивалю студентської науки і творчості “Навколо світу з «Біогеографією» актуальні проблеми сучасності” та щорічного круглого столу: “Грунти України. Вивчаєм і оберігаєм”.

Високий рівень кваліфікації та професійний досвід дозволяє залучати викладачів кафедри біології до виконання держбджетної тематики на базі Факультету спеціальної та інклюзивної освіти «Система корекційної допомоги дітям та підліткам з аутистичним спектром порушень», брати участь у проекті «Медіаграмотність та соціальна відповідальність освітян в умовах інформаційної війни», «Дослідження зорової системи школярів в умовах дистанційного навчання пандемії Covid-19 та воєнного стану в Україні». В рамках співпраці з International Science and Engineering Fair кафедра долучилася до проведення Всеукраїнського конкурсу Іntel Еко-Україна. Викладачі кафедри є членами журі Малої академії наук, галузевих наукових товариств, а також науково-технічної ради Національного природного парку «Залісся». 

За ініціативи та підтримки декана Природничого факультету Ганни Турчинової науково-педагогічними працівниками кафедри створений Біологічній музей, де студенти можуть ознайомлюватися з біорізноманіттям органічного світу і проводити заняття з використанням системи CROSS Multitab .

 

СКЛАД КАФЕДРИ

Плиска Олександр Іванович

Науковий ступінь: доктор медичних наук

Вчене звання: професор

Посада: завідувач кафедри біології

Електронна пошта: plys2005@ukr.net

Детальніше >


Журавель Наталія Михайлівна

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри біології

Електронна пошта: nm.zhuravel@gmail.com

Детальніше >


Кустовська Алла Валентинівна

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри біології

Електронна пошта: kustoa@gmail.com

Детальніше >


Пархоменко Олександр Вікторович

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри біології

Електронна пошта: o.v.parhomenko@npu.edu.ua

Детальніше >


Лебединець Наталія Віталіївна

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри біології

Електронна пошта: lenaviukr@gmail.com

Детальніше >


Мельниченко Наталія Василівна

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри біології

Електронна пошта: n.v.melnychenko@gmail.com

Детальніше >


Настека Тетяна Миколаївна

Науковий ступінь – кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Обов’язки: доцент кафедри біології

Електронна поштаnasteka112@gmail.com

Детальніше >


СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ

Стратегія розвітку кафедри біології

Стратегія розвитку кафедри біології >

Пріоритетні завдання кафедри біології

Пріоритетні завдання кафедри біології >

 

КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, КРУГЛІ СТОЛИ

Явище алелопатії. Науковий захід 29.09. 2023 р >

Лекція д. мед. наук, Платонової Аліни Георгіївни. Тема: "Сучасний стан фізичного розвитку дитячого населення України" (27.05.2022)  Докладніше >

Наукова зустріч із студентами першого курсу Фахового коледжу КГРТ Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Тема розмови: «Репродуктивне здоров’я людини» (05.05.2022)   Докладніше >

22 квітня,  було проведено VIII Фестиваль студентської науки і творчості “Навколо світу з біогеографією: актуальні проблеми сучасності”    Докладніше>

Відкрита лекція кандидата медичних наук, провідного наукового співробітника лабораторії соціальних детермінант здоров’я дітей Інституту громадського здоров'я Академії медичних наук України – Станкевич Тетяни Валеріївни (20.04.2023)   Докладніше >

13 квітня 2023 року на базі Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного університету  відбувся круглий стіл, присвячений збереженню біорізноманіття    Докладніше >

Лекція к.б.н. Причепи Миколи Володимировича. Тема: "Водяні рослини як біотопічна складова для існування риб та водно-болотних птахів" (05.04.2023) Докладніше >

Урок у формі наукової конференції на тему "Аутекологічне дослідження виду" (18.01.2022). Тренінг з долікарської допомоги (22.02.2022)  Докладніше >

01 грудня 2022 р. на базі кафедри біології у онлайн форматі був проведений традиційний Студентський Науковий круглий стіл (у форматі онлайн марафону) “Ґрунти України. Вивчаєм і оберігаєм”, який присвячений Всесвітньому Дню Ґрунту 2022  Докладніше >

Круглий стіл на тему: «Ґрунти планети – стан та шляхи відновлення» (17.11.2021)            Докладніше >

Детальніше 2019-2020 роки >

МИ У СОЦМЕРЕЖАХ

Запрошуємо відвідати офіційну сторінку кафедри біології у соціальній мережі Facebook. Долучитися до групи можна за посиланням: https://www.facebook.com/groups/541483960881639/

Офіційна сторінка кафедри біології в інстаграм https://instagram.com/biology_fpgoe?igshid=1izadykznqqwc

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА

Профорієнт. захід Журавель Н.М. 19.10.23>>

Профорієнтаійний захід Журавель 08.11.2023 >>

Профорієнтаційний захід Журавель Н.М. 11.10. 23 >>

19 жовтня 2023 року в центральному корпусі драгоманівського університету відбувся науково-пізнавальний захід «Цікава наука Science is Fun». >>

Зустріч з випускниками Вишнівського ліцею № 2 Бучанського району Київської області (Кустовська А.В.) 2023-05-15 >>

Профорієнтаційна зустріч з абітурієнтами закладу ЗСО № 13 імені І.Хитриченка м. Києва (Лебединець Н.В.) 2023-05-15 >>

Профорієнтаційна зустріч. Миляцький ліцей Рівненської області  (Кустовська А.В.) 2023-05-12 >>

Профорієнтаційна зустріч у Фаховому коледжі «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка (Журавель Н.М., Настека Т.М.) 2023-05-12 >>

Зустріч з випускниками Костянтинівського ЗЗСО №16 (Лебединець Н.В.) 2023-05-10 >>

Профорієнтаційна робота з потенційними абітурієнтами в спеціалізованій школі 131 (Лебединець Н.В.) 2023-05-03  >>

Профорієнтаційний захід з випускниками Немішаєвського ліцею (Лебединець Н.В.) 2023-05-02 >>

Профорієнтаційний захід у ЗЗСО 305 Дарницького району м. Києва (Журавель Н.М.) 2023-04-28 >>

Профоорієнтаційний захід з учнями 11 класу та вчителем біології середньої загальноосвітньої школи № 140 міста Києва (випускницею кафедри біології 2022 року) Рішко Ганною Олександрівною (Кустовська А.В.) 2023-04-27 >>

Профоорієнтаційна онлайн-зустріч з учнями 11 класу та заступником директора Васильківського ліцею "Успіх" Іващенко Наталією Михайлівною (Кустовська А.В.) 2023-04-26 >>

Профорієнтаційний захід у Микулицькому ліцеї Немішаєвської селищної ради Бучанського району Київської області на уроці біології у 11 класі (Журавель Н.М.) 2023-04-21 >>

Профорієнтаційний захід у школі №197 (Лебединець Н.В.) 2023-03-11  >>

Профорієнтаційний захід у Вишнівській ЗОШ № 2 >>

Шляхи біолога в освіті >>

Поради щодо написання мотиваційного листа >>

Зразок мотиваційного листа >>

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ

Шановні стейкхолдери, роботодавці та здобувачі вищої освіти просимо надсилати свої рекомендації та побажання щодо удосконалення освітніх програм на е-мейл кафедри: kafanat@ukr.net

 

РОБОТА ІЗ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

Відповідальний за роботу стейкхолдерів Пархоменко Олександр Вікторович, к.б.н., доцент

Стейкхолдери 

   • Інститут фізіології імені О.О. Богомольця
   • ПП "Боярська гімназія "Виноградник"
   • ТОВ "БІОЛАБТЕХ ЛТД"
   • Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМНУ
   • Національний науково-природничий музей НАН України
   • Спеціалізована школа 76 імені Олеся Гончара
   • Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України
   • Інститут біомедичних технологій Університету «Україна»
   • Дударківська ЗОШ І-ІІІ ступенів.
   • ДУ "Інститут гематології та трансфузіології НАМН України
   • Спеціалізована школа №14 імені українського професора Грушевського Сергія Федоровича Оболонського району м. Києва
   • Гімназія біотехнологій № 177 м. Києва
   • Спеціалізована школа № 129м. Києва

Детальніше >

Запрошуємо до громадського обговорення освітніх програм кафедри біології. Пропозиції просимо надсилати на електронну пошту:  biolchasopis @ rambler.ru; kafanat@ukr.net

 

Програма опитування стейкхолдерів на 2021 рік

ПРОТОКОЛИ зустрічі викладачів кафедри біології НПУ імені М.П. Драгоманова зі стейкхолдерами

Протокол 2019. стейкхолдери кафедра біології >

Протокол 2020. стейкхолдери кафедра біології >

Зустріч зі стейкхолдерами 2023-04-12  Звіт про зустріч>>         відео>>

ЛАБОРАТОРІЇ

НАВЧАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ АНАТОМІЇ І ФІЗІОЛОГІЇ, ЛЮДИНИ ТА ТВАРИН

Докладніше >

НАВЧАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ МІКРОБІОЛОГІЇ, БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ГРУНТОЗНАВСТВА

Докладніше >

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ ФІЗІОЛОГІЇ, БІОХІМІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ РОСЛИН

Докладніше >

Кафедра біології була створена в 2016 році при злитті біологічних кафедр факультету природничо-географічної освіти та екології: кафедр ботаніки, зоології та анатомії, фізіології і шкільної гігієни. Проте її історія починається ще з сімдесятих років минулого століття. В 1972 році на базі кафедри природничих дисциплін створено природничо-географічний факультет Київського державного педагогічного інституту імені О.М. Горького. Цього ж року серед кафедр новоствореного факультету з біологічного напряму підготовки фахівців створили кафедри ботаніки та зоології. Першим завідувачем кафедри зоології був професор І.С. Кучеров (1972-1976). Згодом, упродовж 1976-1987 рр., керма-ничем кафедри був доцент В.І. Таращук, а з 1987 року – професор Бровдій В.М. 

Докладніше > 

Чепурна Наталія Петрівна

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри біології

Електронна пошта: natalchep@gmail.com

Детальніше >


Єжель Ірина Миколаївна

Науковий ступінь:  кандидат біологічних наук.

Посада: старший викладач кафедри біології.

Е-mail: i.m.yezhel@npu.edu.ua; vstup.bio.npu@gmail.com

Детальніше > 


Лагутенко Оксана Тарасівна

Науковий ступінь – кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання: доцент

Обов’язки: доцент кафедри біології

Електронна пошта – o.t.lagutenkoot@npu.edu.ua

Детальніше >